Proiect nr. 61 / 2021

privind aprobarea Listei cuprinzând cererile propuse a fi aprobate în vederea atribuirii unor loturi de teren pentru construirea unei locuințe proprietate personală pentru tineri, în condițiile Legii nr. 15 / 2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe terenuri proprietate privată ale comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova

Citeste mai mult

Proiect nr. 60 / 2021

privind mandatarea reprezentanților Consiliului local al comunei Ariceștii Rahtivani în Adunarea Generală a Asociaților la S.C. „Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani” S.R.L. pentru aprobarea situațiilor financiare individuale întocmite la data de 31.12.2020, raportului auditorului independent și repartizarea pe destinatii a profitului net aferent anului 2020 al S.C. „Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani” S.R.L.

Citeste mai mult

Proiect nr. 53 / 2021

privind acordarea unui mandat special Primarului comunei Ariceștii Rahtivani să voteze în numele comunei Ariceștii Rahtivani și pe seama acesteia, în Adunarea Generală a A.D.I. ”Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova” să aprobe și să semneze Actul adițional nr. 8 la contractul nr. 1792 din 13.09.2016 – ” Delegare prin concesiune a gestiunii activității de colectare, transport și transfer a deseșeurilor municipale în zonele: 2Boldești Scăeni și 6-Valea Doftanei”

Citeste mai mult