Proiect nr. 70 / 2024

privind aprobarea depunerii proiectului „Construire campus școlar rural” în cadrul apelului de finanțare Schema de granturi pentru consorții școlare rurale lansat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 15 – Educație – Investiția12: Schema de granturi pentru consorții școlare rurale

Citeste mai mult

Proiect nr. 69 / 2024

privind aprobarea documentatiei tehnice faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitie ” Construire campus scolar rural – faza SF „ si aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru – Scenariul Optim – varianta cu acoperiş orizontal tip terasă beton armat

Citeste mai mult

Proiect nr. 68 / 2024

privind aprobarea constituirii Consorțiului școlar „EDU_MIR – Educație modernă și în mediul rural” și participarea Școlii gimnaziale, sat Nedelea, comuna Ariceștii Rahtivani, Școlii gimnaziale Filipeștii de Târg, Școlii gimnaziale sat Mărginenii de Jos, comuna Filipeștii de Târg și Școlii gimnaziale comuna Ariceștii Rahtivani ca membru în cadrul consorțiului

Citeste mai mult

Proiect nr. 67 / 2024

privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între U.A.T. Ariceștii Rahtivani, județul Prahova și U.A.T. Filipeștii de Târg, județul Prahova, în vederea depunerii și implementării proiectului „Construire campus școlar rural” în cadrul apelului de finanțare Schema de granturi pentru consorții școlare rurale, lansat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 15 – Educație – Investiția 12: Schema de granturi pentru consorții școlare rurale

Citeste mai mult