Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

TitluDescriereData
Proiect nr. 70 / 2023 privind ȋncheierea exerciţiului bugetar al comunei Ariceştii Rahtivani, judeţul Prahova, pe anul 20222023/05/11
Proiect nr. 69 / 2023 privind mandatarea reprezentanților Consiliului local al comunei Ariceștii Rahtivani în Adunarea Generală a Asociaților la S.C. Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani S.R.L. pentru pentru propunerea şi aprobarea în ședința A.G.A, a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari precum și a componentei variabile a remunerației membrilor Consiliului de Administrație al S.C. „Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceştii Rahtivani S.R.L.”2023/05/11
Proiect nr. 68 / 2023 privind decontarea pe luna martie 2023 și a cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice care-şi desfăşoară activitatea pe raza administrativ teritorială a comunei Ariceştii Rahtivani2023/05/11
Proiect nr. 67 / 2023 privind aprobarea subvenționării totale a serviciilor pentru sterilizare, capturare și transport a câinilor ce aparțin rasei comune sau a metișilor acesteia, aflați pe raza U.A.T. comuna Ariceștii Rahtivani prin concesionarea acestor servicii2023/05/11
Proiect nr. 66 / 2023 privind aprobarea participării Comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova la parteneriatul LEADER denumit ,, Parteneriatul pentru Dezvoltarea Zonei GAL Colinele Prahovei’’2023/05/10
Proiect nr. 65 / 2023 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcţiilor din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” utilizate în aparatul de specialitate al Primarului comunei Ariceştii Rahtivani și al SPCLEP Ariceștii Rahtivani2023/04/21
Proiect nr. 64 / 2023 privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a doi membri în Consiliul de Administrație al S.C. Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceştii Rahtivani S.R.L și a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Servicii de Gospodărire Comunală Ariceștii Rahtivani S.R.L.2023/04/21
Proiect nr. 63 / 2023 privind mandatarea reprezentanților Consiliului local al comunei Ariceștii Rahtivani în Adunarea Generală a Asociaților la S.C. Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani S.R.L. pentru: aprobarea raportului auditorului independent pentru situațiile financiare încheiate la 31.12.2022, aprobarea situațiilor financiare individuale întocmite la data de 31.12.2022 și aprobarea Raportului administratorilor care conține și propunerea repartizării pe destinatii a profitului net aferent anului 2022 al S.C. Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani S.R.L.2023/04/21
Proiect nr. 62 / 2023 privind participarea UAT Comuna Ariceștii Rahtivani la Programul privind casarea autovehiculelor uzate cât și a aprobării depunerii cererii de înscriere și a cheltuielilor legate de programul pentru casarea autovehiculelor uzate din Comuna Ariceștii Rahtivani2023/04/20
Proiect nr. 61 / 2023 privind mandatarea reprezentanților Consiliului local al comunei Ariceștii Rahtivani în Adunarea Generală a Asociaților la S.C. Servicii de Gospodărire Comunală Ariceștii Rahtivani S.R.L. pentru aprobarea Actului constitutiv actualizat al S.C. Servicii de Gospodărire Comunală Ariceștii Rahtivani S.R.L., a Regulamentului de Organizare și Funcționare, a Organigramei și a Statului de Funcții2023/04/20
Proiect nr. 60 / 2023 privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada mai-iulie 20232023/04/20
Proiect nr. 59 / 2023 privind aprobarea/neaprobarea prelungirii prin act aditional a valabilitatii contractului de concesionare nr. 2700/ 05.05.20032023/04/20
Proiect nr. 58 / 2023 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice la obiectivul de investitie “ Reabilitare si modernizare cladire situata in localitatea Aricestii Rahtivani, CF. nr. 22098 – faza DALI ”2023/04/20
Proiect nr. 57 / 2023 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice la obiectivul de investitie “ Expertiza si proiectare reabilitare cladire fosta Gradinita – Târgșoru Nou pentru centru activități extrașcolare sau conexe”2023/04/20
Proiect nr. 56 / 2023 privind aprobarea: proiectului tehnic cu detalii de executie, indicatorilor tehnico- economici actualizați la faza de proiect tehnic si detalii de executie, devizului general al investitiei si ajustarii valorii contractului conform prevederilor Ordonantei de Urgenta nr.47/2022 la obiectivul de investiție ” Proiectare si executie amenajare zona multifunctionala Trestioreanu” lot 1 – Sala de sport – comuna Aricestii Rahtivani-judet Prahova2023/04/19
Proiect nr. 55 / 2023 privind aprobarea proiectului tehnic cu detalii de executie si a indicatorilor tehnico-economici actualizați la faza de proiect tehnic si detalii de executie la obiectivul de investiție ” Proiectare si executie amenajare zona multifunctionala Trestioreanu” lot 3 – cladire multifunctionala in comuna Aricestii Rahtivani, judetul Prahova2023/04/19
Proiect nr. 54 / 2023 privind aprobarea contului de execuție bugetară pentru Trimestrul I al anului 20232023/04/19
Proiect nr. 48 / 2023 privind aprobarea acordului de principiu în vederea includerii obiectivului “ Cresterea gradului de siguranță în zonele cu risc de accidente, in dreptul școlilor, grădinițelor, stațiilor de autobuz și trecerilor de pietoni in comuna Aricestii Rahtivani” în lista de investiții publice finanțate din bugetul comunei Ariceștii Rahtivani în anul 20232023/04/06
Proiect nr. 46 / 2023privind aprobarea cumpărării unui imobil – ”FERMA PENTRU COPII”, proprietate a Organizației Umanitare CONCORDIA, situată în comuna Ariceștii Rahtivani, sat Ariceștii Rahtivani, strada Bisericii nr. 614, județul Prahova, CF 212752023/03/16
Proiect nr. 45 / 2023privind propunerea de membri în Consiliul de Administrație al S.C. Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceştii Rahtivani S.R.L2023/03/16
Proiect nr. 44 / 2023privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Ariceștii Rahtivani pe anul 2023 și estimari 2024-20262023/03/16
Proiect nr. 43 / 2023privind aprobarea utilizării ȋn anul 2023 a excedentului bugetului local2023/03/16
Proiect nr. 42 / 2023privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a Devizului General și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție ”Construire parc fotovoltaic in comuna Aricestii Rahtivani”2023/03/16
Proiect nr. 41 / 2023privind modificarea și completarea anexelor la Hotărârea Consiliului local Ariceștii Rahtivani nr. 67/2022 privind aprobarea înființării Pieței agroalimentare în aer liber în comuna Ariceștii Rahtivani, județul Prahova și a Regulamentului de organizare și funcționare al acesteia2023/03/16
Proiect nr. 40 / 2023privind aprobarea solicitării Consiliului local al comunei Ariceștii Rahtivani de preluare temporară în administrare a unor tronsoane de drumuri județene DJ 140 și DJ 144 situate pe raza U.A.T. comuna Ariceștii Rahtivani, în vederea realizării unor proiecte de investiții2023/03/16
Proiect nr. 39 / 2023 privind propunerea a doi administratori provizorii la S.C. „Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceştii Rahtivani ”S.R.L.2023/03/15
Proiect nr. 37 / 2023privind decontarea pe lunile ianuarie și februarie 2023 și a cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice care-şi desfăşoară activitatea pe raza administrativ teritorială a comunei Ariceştii Rahtivani2023/03/13
Proiect nr. 36 / 2023 privind participarea U.A.T. comuna Ariceștii Rahtivani, județul Prahova la depunerea și implementarea proiectului „PH BIBLIOHUB”2023/03/03
Proiect nr. 35 / 2023  privind participarea comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova, în parteneriat cu Județul Prahova la proiectul ”Școli Motivante Adaptate Ritmului Tehnologic – PH-SMART”2023/03/01
Proiect nr. 33 / 2023  privind aprobarea Agendei, a Regulamentelor pentru desfășurarea evenimentelor / manifestărilor culturale, artistice, sportive și educative organizate de Cosiliul Local în anul 2023 și alocării de fonduri din bugetul local al comunei Ariceștii Rahtivani în vederea desfasurării acestor evenimente2023/02/16
Proiect nr. 32 / 2023  privind aprobarea modificării Actului Constitutiv al S.C. Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceştii Rahtivani S.R.L. și stabilirea unor măsuri în vederea evaluării activității administratorilor în funcție, care solicită reînnoirea mandatului în Consiliul de Administrație al S.C. Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceştii Rahtivani S.R.L2023/02/16
Proiect nr. 31 / 2023  privind aprobarea utilizării ȋn anul 2023 a excedentului bugetului local2023/02/16
Proiect nr. 30 / 2023  privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al S.C. „Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani” S.R.L.2023/02/16
Proiect nr. 29 / 2023  privind aprobarea Actului constitutiv actualizat al Societății comerciale SERVICII DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ ARICEȘTII RAHTIVANI S.R.L.2023/02/16
Proiect nr. 28 / 2023  privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Ariceștii Rahtivani pe anul 2023 și estimari 2024-20262023/02/16
Proiect nr. 27 / 2023  privind aprobarea prelungirii prin acte aditionale a valabilității unor contracte de comodat2023/02/16
Proiect nr. 26 / 2023  privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Parohiei Nedelea pentru completarea fondurilor proprii în scopul realizării investiției “ Construire capelă cu spațiu administrativ ”2023/02/16
Proiect nr. 25 / 2023  privind aprobarea Programului anual pentru acordarea de finanțări nerambursabile de la bugetul comunei Ariceștii Rahtivani pentru activități nonprofit în domeniul sportiv, aferent anului 20232023/02/16
Proiect nr. 24 / 2023  privind aprobarea cotelor normate ale pierderilor de apă în sistemul de alimentare operat de S.C. Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani S.R.L. pentru anul 20222023/02/15
Proiect nr. 23 / 2023  privind mandatarea reprezentanților Consiliului local al comunei Ariceștii Rahtivani în Adunarea Generală a Asociaților la S.C. Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani S.R.L. pentru aprobarea raportului de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2022 și a raportului anual al Comitetului de Remunerare și nominalizare din cadrul Consiliului de Administrație pentru anul 20222023/02/14
Proiect nr. 22 / 2023  Privind aprobarea documentatiei COMPLETARE RLU AFERENT – PUZ INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN (S=24000mp) –ZONA MIXTA INSTITUTII SI SERVICII, UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITE SI CAI DE COMUNICATII SI CONSTRUCTII AFERENTE SI ZONA CAI DE COMUNICATII SI CONSTRUCTII AFERENTE PENTRU AMPLASARE SEDIU SOCIETATE TRANSPORT, DEPOZIT LOGISTIC SI PARCARE AFERENTA (Sst=27721mp)“ – comuna Aricestii Rahtivani, NC 21603 (tarla 73, Parcela A388/19), DN 72, De 376 »2023/02/01
Proiect nr. 21 / 2023  privind aprobarea utilizării ȋn anul 2023 a excedentului bugetului local2023/01/27
Proiect nr. 20 / 2023  privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Ariceștii Rahtivani pe anul 2023 și estimari 2024-20262023/01/27
Proiect nr. 19 / 2023  privind decontarea pe lunile noiembrieși decembrie 2022 și a cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice care-şi desfăşoară activitatea pe raza administrativ teritorială a comunei Ariceştii Rahtivani2023/01/26
Proiect nr. 18 / 2023  privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada februarie-aprilie 20232023/01/26
Proiect nr. 2 / 2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Ariceștii Rahtivani pe anul 2023 și estimari 2024-20262023/01/12
Proiect nr. 1 / 2023privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2022 din excedentul bugetului local al anilor precedenti2023/01/04
Proiect nr. 163 / 2022 privind decontarea pe luna octombrie 2022 și a cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice care-şi desfăşoară activitatea pe raza administrativ teritorială a comunei Ariceştii Rahtivani2022/12/21
Proiect nr. 162 / 2022 privind acordarea unui mandat special domnului Gheorghe Orbu în calitate de primaral comunei Ariceștii Rahtivani pentru a vota in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară “Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor – Prahova”ajustarea tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubritate2022/12/19
Proiect nr. 161 / 2022 privind aprobarea prelungirii prin act aditional a contractului de comodat nr. 26724 / 26.11.20212022/12/14
Proiect nr. 160 / 2022 privind aprobarea menținerii Unității Administrativ Teritoriale comuna Ariceștii Rahtivani, județul Prahova în Grupul de Acțiune Locală ”Colinele _Prahovei”2022/12/14
Proiect nr. 159 / 2022 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Ariceștii Rahtivani pe anul 2022 și estimari 2023-20252022/12/09
Proiect nr. 158 / 2022 privind aprobarea utilizării in anul 2022 a excedentului bugetului local2022/12/09
Proiect nr. 157 / 2022  privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 20232022/12/08
Proiect nr. 156 / 2022 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice la obiectivul de investitie “Proiectare si executie Locuinte sociale (P+2E), alei carosabile si pietonale, spatii verzi si de agrement, parcare, bransamente si instalatii de utilizare si utilitati – comuna Aricestii Rahtivani, sat Buda”2022/12/08
Proiect nr. 155 / 2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiție ”SF MODERNIZARE, REABILITARE, DIGITALIZARE RETEA APA COMUNA ARICESTII RAHTIVANI, JUDETUL PRAHOVA” – varianta A, cu debit suplimentar de apă obținut din sursă noua ( foraj ) de apă potabilă, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului2022/12/08
Proiect nr. 151 / 2022 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al S.C. „Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani” S.R.L.2022/11/23
Proiect nr. 150 / 2022 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcţiilor contractuale din cadrul Clubului Sportiv Ariceștii Rahtivani2022/11/23
Proiect nr. 149 / 2022 privind decontarea pe lunile septembrie și octombrie 2022 și a cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice care-şi desfăşoară activitatea pe raza administrativ teritorială a comunei Ariceştii Rahtivani2022/11/23
Proiect nr. 148 / 2022 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitie ” S.F. Creare parc si spatiu de joaca si agrement la Stoenesti (Lazarof).” si aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru – Scenariul 1 – varianta cu aleile parcului dalate2022/11/23
Proiect nr. 147 / 2022 privind aprobarea Structurii organizatorice şi a Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Ariceştii Rahtivani și completarea Hotărârii Consiliului local Ariceștii Rahtivani nr. 116/27.10.20222022/11/23
Proiect nr. 146 / 2022 privind aprobarea realizării de către S.C.AGRESTONE S.R.L. a obiectivului de investiție ”Construire depozit în vederea stocării materialelor inerte provenite din construcții și groapă de împrumut pentru agregate minerale rezultate din perimetrul respectiv, CF nr. 21591, și aducerea terenului la forma inițială(teren agricol)”2022/11/23
Proiect nr. 144 / 2022 privind aprobarea modificării Indicatorului economic valoare, pentru aceleași cantități de lucrări, privind obiectivul de investiții ,,Proiectare și execuție parc de joaca in cartier de locuințe Târgșoru Nou” ca urmare a aplicării Ordonanţei de Urgenta nr. 47/20222022/11/10
Proiect nr. 143 / 2022 privind însuşirea Raportului de Evaluare pentru imobil – ”FERMA PENTRU COPII”, proprietate a Organizației Umanitare CONCORDIA, situată în comuna Ariceștii Rahtivani, sat Ariceștii Rahtivani, strada Bisericii nr. 614, județul Prahova, CF 21275, în vederea achiziționării2022/11/09
Proiect nr. 142 / 2022 privind modificarea Hotărârii Consiliului local Ariceștii Rahtivani nr. 83/2021 privind aprobarea taxelor de închiriere și a Regulamentului privind modalitatea de închiriere a utilajelor aflate în patrimoniul comunei Ariceștii Rahtivani2022/11/09
Proiect nr. 141 / 2022 privind decontarea pe lunile iulie, august, septembrie 2022 și a cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice care-şi desfăşoară activitatea pe raza administrativ teritorială a comunei Ariceştii Rahtivani2022/11/03
Proiect nr. 139 / 2022 privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada noiembrie-decembrie 2022 și ianuarie 20232022/10/21
Proiect nr. 138 / 2022 privind aprobarea condiţiilor de organizare şi de desfăşurare a concursurilor de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante de poliţist local din cadrul Serviciului Poliţie Locală din aparatul de specialitate al Primaruluicomunei Ariceștii Rahtivani2022/10/21
Proiect nr. 137 / 2022 privind aprobarea contului de execuție bugetară pentru Trimestrul III al anului 20222022/10/20
Proiect nr. 136 / 2022 privind aprobarea transmiterii dreptului de concesiune asupra terenului situat în comuna Ariceştii Rahtivani, sat Târgșoru Nou, T22, Parcela A 1166, lot 22 în suprafață de 518 mp, nr. cadastral 22878, înscris în C.F. nr. 22878, numitului Dumitra Valentin-Ionuț2022/10/20
Proiect nr. 135 / 2022 privind aprobarea înființării Societății comerciale SERVICII DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ ARICEȘTII RAHTIVANI S.R.L.2022/10/20
Proiect nr. 134 / 2022 privind aprobarea alocării unor fonduri din bugetul local al comunei Ariceștii Rahtivani pentru acordare de cadouri copiilor din învățământul de stat de pe raza comunei Ariceștii Rahtivani, cu ocazia sărbătorilor de iarnă2022/10/20
Proiect nr. 128 / 2022 PUZ – EXTINDERE INTRAVILAN (S=1817 mp􏰒 􏰍􏰎 SCHIMBARE DESTINA􏰄IE TEREN (S = 4183 MP) DIN ZONA UNITA􏰄II INDUSTRIALE 􏰘􏰖 􏰙􏰋􏰖􏰉 􏰂􏰋􏰗􏰚􏰈􏰎 􏰗􏰃􏰊􏰖􏰎􏰔􏰋-EDILITARE PENTRU AMPLASARE STATIE DE 􏰃􏰇􏰁􏰈􏰉􏰈􏰃 􏰍􏰎 􏰉􏰏􏰃􏰖􏰉􏰀􏰉􏰈􏰃 􏰂􏰈􏰁􏰏 􏰉􏰔􏰔􏰃􏰓 􏰟􏰓􏰠 stud = 12746 mp) – com. Aricestii Rahtivani, sat Targsoru Nou, nr. cadastral 25197 (tarla 105, parcelele CC 540, A537), De 553 (nr. cadastral 25884), De 541, De 555􏰛2022/10/14
Proiect nr. 122 / 2022privind aprobarea implementării proiectului proiectului „Dotare camine culturale pentru activitati diverse cu instrumente muzicale si aparatura electronica”2022/09/14
Proiect nr. 121 / 2022privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Ariceștii Rahtivani pe anul 2022 și estimari 2023-20252022/09/14
Proiect nr. 120 / 2022privind aprobarea utilizării in anul 2022 a excedentului bugetului local2022/09/14
Proiect nr. 116 / 2022privind aprobarea Structurii organizatorice şi a Statului de funcţii ale aparatului de  specialitate al Primarului comunei Ariceştii Rahtivani2022/09/12
Proiect nr. 115 / 2022privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al comunei Ariceștii Rahtivani pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase, recunoscute conform legii2022/09/12
Proiect nr. 114 / 2022privind completarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local Ariceștii Rahtivani2022/09/12
Proiect nr. 113 / 2022privind decontarea pe lunile mai și iunie 2022 și a cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice care-şi desfăşoară activitatea pe raza administrativ teritorială a comunei Ariceştii Rahtivani2022/09/12
Proiect nr. 112 / 2022privind aprobarea alocării din bugetul de venituri și cheltuieli al comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova, pentru anul școlar 2022-2023, a sumei de 11 lei/zi/copil din contravaloarea hranei copiilor care frecventează cursurile Grădiniței cu program prelungit Târgșoru Nou2022/08/30
Proiect nr. 111 / 2022privind acordarea pachetului de rechizite scolare pentru anul 2022-20232022/08/29
Proiect nr. 110 / 2022Privind aprobarea documentatiei “ PUZ – MODIFICARE REGLEMENTARI URBANISTICE DIN PUZ APROBAT CU HCL ARICESTII RAHTIVANI nr.44/19.07.2012 SI PUZ APROBAT CU HCL ARICESTII-RAHTIVANI nr.17/31.05.2007 SI AMENAJARE DRUM ACCES PROVIZORIU DIN DN 72 (Sst=283270 mp) “ – comuna Aricestii-Rahtivani, sat Buda, NC 25599 ( tarla T 70, parcela A 383/40, A 383/41), NC 21759 si NC 21771 (tarla T 70, parcela A 383/14 ), DN72 si municipiul Ploiesti – DN 72”2022/08/29
Proiect nr. 109 / 2022privind aprobarea Regulamentului privind initierea,organizarea si derularea de excursii si tabere recreative pentru copiii defavorizati social din comuna Aricestii Rahtivani, județul Prahova2022/08/26
Proiect nr. 108 / 2022privind participarea Comunei Ariceștii Rahtivani la „Programul privind creșterea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public” și aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Modernizarea sistemului de iluminat public – proiectare DALI și asistență tehnică, consultanță depunere cerere finanțare AFM, etapa II”2022/08/10
Proiect nr. 107 / 2022privind aprobarea cumpărării unui imobil – cladire, situat în satul Ariceștii Rahtivani, comuna Ariceștii Rahtivani, județul Prahova, Tarla 32, Parcelele 2350 și 2351, C.F. nr. 21585-C12022/08/04
Proiect nr. 106 / 2022privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor containere amplasate în incinta Pieței agroalimentare în aer liber în comuna Ariceștii Rahtivani, județul Prahova2022/08/03
Proiect nr. 105 / 2022privind vânzarea fără licitație publică a terenurilor situate în intravilanul comunei Ariceștii Rahtivani, T12 Parcela A 33 – sat Buda și T22, Parcela A1166 – sat Târgșoru Nou, în favoarea proprietarilor constructiilor edificate pe aceste terenuri2022/08/03
Proiect nr. 104 / 2022privind decontarea pe lunile mai și iunie 2022 și a cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice care-şi desfăşoară activitatea pe raza administrativ teritorială a comunei Ariceştii Rahtivani2022/08/02
Proiect nr. 103 / 2022privind modificarea Hotărârii Consiliului local Ariceștii Rahtivani nr. 84 din 09.10.2019, privind adoptarea Nomenclatorului stradal al comunei Ariceștii Rahtivani2022/08/01
Proiect nr. 102 / 2022privind însușirea raportului de evaluare și numirea unei comisii de negociere directă pentru cumpărarea imobilului cladire, situat în satul Ariceștii Rahtivani, comuna Ariceștii Rahtivani, județul Prahova, Tarla 32, Parcelele 2350 și 2351, C.F. nr. 21585-C12022/07/14
Proiect nr. 101 / 2022privind aprobarea regulamentului de acordare a titlului de cetatean de onoare al comunei Aricestii Rahtivani2022/07/13
Proiect nr. 100 / 2022privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada august – octombrie 20222022/07/13
Proiect nr. 99 / 2022privind asocierea Comunei Ariceștii Rahtivani cu Județul Prahova și localitățile Ploiești, Băicoi, Boldești-Scăeni, Plopeni, Blejoi, Bucov, Berceni, Bărcănești, Brazi, Păulești, Râfov, Târgșoru Vechi, Valea Călugărească și constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Mobilitate Prahova” pentru serviciul de transport public local2022/07/13
Proiect nr. 98 / 2022privind decontarea pe lunile martie și aprilie 2022 și a cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice care-şi desfăşoară activitatea pe raza administrativ teritorială a comunei Ariceştii Rahtivani2022/07/13
Proiect nr. 97 / 2022privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Ariceștii Rahtivani pe anul 2022 și estimari 2023-20252022/07/13
Proiect nr. 96 / 2022privind aprobarea utilizării in anul 2022 a excedentului bugetului local2022/07/13
Proiect nr. 94 / 2022privind aprobarea Listei cuprinzând cererile propuse a fi aprobate în vederea atribuirii unor loturi de teren pentru construirea unei locuințe proprietate personală pentru tineri, în condițiile Legii nr. 15 / 2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe terenuri proprietate privată ale comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova2022/07/13
Proiect nr. 93 / 2022privind aprobarea Listei cuprinzând persoanele propuse a li se retrage dreptul de folosință a unor loturi de teren atribuite în baza Hotărârii Consiliului Local al comunei Ariceștii Rahtivani nr. 57/2019 și a unor Hotărâri ale Consiliului Local al comunei Ariceștii Rahtivani pentru construirea unor locuințe proprietate personală pentru tineri, în condițiile Legii nr. 15 / 2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe terenuri proprietate privată ale comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova2022/07/12
Proiect nr. 92 / 2022privind aprobarea contului de execuție bugetară pentru Trimestrul II al anului 20222022/07/12
Proiect nr. 87 / 2022privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a terenului aparţinând domeniului privat al comunei Ariceștii Rahtivani,în suprafaţa de 16,70ha, situat in extravilanul satului Nedelea înscris in C.F. nr. 25522, identificat cu nr. cadastral 25522, pentru construirea unui parc fotovoltaic2022/06/22
Proiect nr. 86 / 2022privind decontarea pe lunile martie si aprilie 2022 a cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice care-şi desfăşoară activitatea pe raza administrativ teritorială a comunei Ariceştii Rahtivani2022/06/21
Proiect nr. 85 / 2022privind aprobarea implementării proiectului proiectului „Dotare camine culturale pentru activitati diverse cu instrumente muzicale si aparatura electronica”2022/06/21
Proiect nr. 84 / 2022privind aprobarea depunerii cererii de finantare prin Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 — Fondul local*) pentru obiectivul de investiții “Reabilitare fosta primarie”2022/06/15
Proiect nr. 83 / 2022privind aprobarea depunerii cererii de finantare prin Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 — Fondul local*) pentru obiectivul de investiții “Amenajare rețea de piste, benzi și trasee velo care să asigure legătura cu Tîrgșoru Nou și Ariceștii Rahtivani”2022/06/14
Proiect nr. 81 / 2022privind modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local Ariceștii Rahtivani nr. 50/20.04.2022 privind aprobarea Structurii organizatorice şi a Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Ariceştii Rahtivani2022/06/08
Proiect nr. 80 / 2022privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a terenului aparţinând domeniului privat al comunei AriceștiiRahtivani,în suprafaţa de 16,70ha, situat in extravilanul satului Nedelea înscris in C.F. nr. 25522, identificat cu nr. cadastral 25522, pentru construirea unui parc fotovoltaic2022/06/08
Proiect nr. 79 / 2022privind însușirea raportului de evaluare și numirea unei comisii de negociere directă pentru cumpărarea imobilului cladire, situat în satul Ariceștii Rahtivani, comuna Ariceștii Rahtivani, județul Prahova, Tarla 32, Parcelele 2350 și 2351, C.F. nr. 21585-C12022/06/07
Proiect nr. 78 / 2022privind aprobarea înființării Pieței agroalimentare în aer liber în comuna Ariceștii Rahtivani, județul Prahova și a Regulamentului de organizare și funcționare al acesteia2022/06/02
Proiect nr. 77 / 2022privind aprobarea Agendei, Regulamentelor pentru desfășurarea evenimentelor / manifestărilor culturale, artistice, sportive și educative organizate de Cosiliul Local in perioada iunie-decembrie 2022 și alocării de fonduri din bugetul local al comunei Ariceștii Rahtivani în vederea desfasurarii acestor evenimente2022/06/02
Proiect nr. 76 / 2022privind aprobarea documentației tehnico-economice la obiectivul de investiție “S.F. amenajare rețea de piste, benzi și trasee velo care să asigure legătura cu Tîrgșoru Nou și Ariceștii Rahtivani”2022/05/30
Proiect nr. 75 / 2022 privind aprobarea amplasării unei stații de încărcare autovehicule electrice (ve) pe raza comunei Aricestii Rahtivani și aprobarea regulamentului pentru funcționarea si exploatarea acesteia2022/05/30
Proiect nr. 73 / 2022 privind stabilirea destinației de parc de joacă loturilor identificate cu C.F. nr. 22866 și CF nr. 22916, din sat Tîrgșorul Nou , comuna Ariceștii Rahtivani și aprobarea documentației tehnico-economice la obiectivul de investiție ”Proiectare și executie parc de joacă în cartier de locuințe Tîrgșorul Nou”2022/05/30
Proiect nr. 70 / 2022privind înlocuirea a doi membri din Consiliul de Administrație al Clubului Sportiv Ariceștii Rahtivani2022/05/12
Proiect nr. 69 / 2022privind aprobarea înființării serviciului social furnizat în comunitate: „Servicii de asistență comunitară ” și a Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social furnizat în comunitate: „Servicii de asistență comunitară”2022/05/11
Proiect nr. 68 / 2022privind aprobarea Listei cuprinzând cererile propuse a fi aprobate în vederea atribuirii unor loturi de teren pentru construirea unei locuințe proprietate personală pentru tineri, în condițiile Legii nr. 15 / 2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe terenuri proprietate privată ale comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova2022/05/11
Proiect nr. 64 / 2022privind mandatarea reprezentanților Consiliului local al comunei Ariceștii Rahtivani în Adunarea Generală a Asociaților la S.C. Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani S.R.L. pentru aprobarea situațiilor financiare individuale întocmite la data de 31.12.2021, raportului auditorului independent și repartizarea pe destinatii a profitului net aferent anului 2021, raportului de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2021 și a raportului anual al Comitetului de Remunerare și nominalizare din cadrul Consiliului de Administrație pentru anul 2021, al S.C. Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani S.R.L.2022/05/06
Proiect nr. 62 / 2022privind incheierea exercitiului bugetar al comunei Aricestii Rahtivani , judetul Prahova pe anul 20212022/05/03
Proiect nr. 61 / 2022privind trecerea din domeniul privat al comunei Ariceştii Rahtivani in domeniul public al comunei Ariceştii Rahtivani a imobilului situat în intravilanul satului Ariceștii Rahtivani, comuna Ariceștii Rahtivani, județul Prahova, C.F. nr. 243402022/05/03
Proiect nr. 59 / 2022privind aprobarea documentatiei tehnice si a devizului general pentru lucrarile ramase de executat si lucrarile necesare punerii in functiune in vederea finalizarii si receptionarii obiectivului de investitie ”Executie sala de sport scoala Nedelea”2022/04/14
Proiect nr. 58 / 2022privind stabilirea prețurilor pentru serviciile publice de alimentare cu apă potabilă prestate de S.C. Serviciul Public de alimentare cu apă Ariceștii Rahtivani S.R.L.2022/04/14
Proiect nr. 57 / 2022privind aprobarea închirierii prin atribuire directă către OMV PETROM S.A. a terenului în suprafață de 917 mp din suprafața totală de 35.000 mp, C.F. nr. 22253, aparținând domeniului privat al comunei Ariceștii Rahtivani2022/04/13
Proiect nr. 56 / 2022privind aprobarea documentatiei tehnice faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitie ”S.F. inființare after-school centru activități extra școlare sau conexe din satul Stoenesti”si aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru varianta nr. 2 – “Infiintare sala fitness in satul Stoenesti, CF nr. 24754”2022/04/13
Proiect nr. 54 / 2022privind aprobarea contului de execuție bugetară pentru trimestrul I al anului 20222022/04/11
Proiect nr. 53 / 2022privind aprobarea planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al comunei Ariceștii Rahtivani2022/03/31
Proiect nr. 52 / 2022privind aprobarea Regulamentului privind modul de utilizare a microbuzelor pentru transportul elevilor2022/03/30
Proiect nr. 51 / 2022privind aprobarea Structurii organizatorice şi a Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Ariceştii Rahtivani2022/03/29
Proiect nr. 50 / 2022privind trecerea din domeniului public al comunei Ariceștii Rahtivani, în domeniul privat al comunei Ariceștii Rahtivani a terenului situat în intravilanul satului Ariceștii Rahtivani, comuna Ariceștii Rahtivani, T32, Cc2350, Cc2351, C.F. nr. 215852022/03/29
Proiect nr. 49 / 2022privind stabilirea prețurilor pentru serviciile publice de alimentare cu apă potabilă prestate de S.C. Serviciul Public de alimentare cu apă Ariceștii Rahtivani S.R.L.2022/03/29
Proiect nr. 48 / 2022privind trecerea din domeniului public al comunei Ariceștii Rahtivani, în domeniul privat al comunei Ariceștii Rahtivani a terenului situat în extravilanul satului Ariceștii Rahtivani, comuna Ariceștii Rahtivani, T47, A284, C.F. nr. 252542022/03/29
Proiect nr. 47 / 2022privind aprobarea asocierii COMUNEI ARICESTII RAHTIVANI cu S.C.SERVICIULPUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ARICEȘTII RAHTIVANI S.R.L. în vederea înființării unei societăți cu răspundere limitată2022/03/24
Proiect nr. 46 / 2022privind înlocuirea reprezentanțului Consiliului local al comunei Aricestii Rahtivani în Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității la Școala Gimnazială sat Nedelea, comuna Aricestii Rahtivani2022/03/24
Proiect nr. 45 / 2022privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada mai – iulie 20222022/03/23
Proiect nr. 44 / 2022privind mandatarea reprezentanților comunei Ariceștii Rahtivani în Adunarea Generală a Asociaților a S.C. Serviciul Public de Alimentare cu Apa Ariceştii Rahtivani S.R.L. să voteze asocierea S.C. Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani S.R.L. cu comuna Ariceștii Rahtivani pentru înființarea unei Societăți comerciale cu răspundere limitată2022/03/23
Proiect nr. 43 / 2022privind decontarea pe luna februarie 2022 a cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice care-şi desfăşoară activitatea pe raza administrativ teritorială a comunei Ariceştii Rahtivani2022/03/23
Proiect nr. 42 / 2022privind aprobarea modificării Actului Constitutiv al S.C. Serviciul Public de Alimentare cu Apa Ariceştii Rahtivani S.R.L.2022/03/23
Proiect nr. 41 / 2022privind modificarea Hotărârii Consiliului local Ariceștii Rahtivani nr. 112 din 25.11.2021 privind anularea accesoriilor pentru obligațiile bugetare principale restante la 31 martie 2020 datorate bugetului local de către debitorii persoane juridice, persoane fizice şi entităţi fără personalitate juridică, în condiţiile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal precum și pentru instituirea unor facilităţi fiscale, modificată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 19/2021.2022/03/15
Proiect nr. 39 / 2022privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Ariceștii Rahtivani pe anul 2022 și estimari 2023-20252022/03/10
Proiect nr. 38 / 2022privind aprobarea utilizarii in anul 2022 a excedentului bugetului local2022/03/10
Proiect nr. 34 / 2022privind modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local Ariceștii Rahtivani nr. 91/30.09.2021 privind aprobarea Structurii organizatorice şi a Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Ariceştii Rahtivani2022/02/23
Proiect nr. 33 / 2022privind decontarea pe luna ianuarie 2022 a cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice care-şi desfăşoară activitatea pe raza administrativ teritorială a comunei Ariceştii Rahtivani2022/02/22
Proiect nr. 32 / 2022privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al comunei Ariceştii Rahtivani în Consiliile de Administraţie ale Şcolii Gimnaziale, comuna Ariceştii Rahtivani și Școlii Gimnaziale sat Nedelea, comuna Ariceștii Rahtivani, precum și desemnarea reprezentanților Consiliului local al comunei Aricestii Rahtivani în Comisiile de Evaluare și Asigurare a Calității la Școala Gimnaziala comuna Ariceșii Rahtivani și la Școala Gimnazială sat Nedelea, comuna Aricestii Rahtivani2022/02/21
Proiect nr. 31 / 2022privind aprobarea achiziționării unui număr de 15 laptopuri pentru consilierii locali2022/02/21
Proiect nr. 30 / 2022privind desemnarea reprezentantului consiliului local și a unui membru supleant în comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcției de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar2022/02/21
Proiect nr. 29 / 2022privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Ariceștii Rahtivani pe anul 2022 și estimari 2023-20252022/02/08
Proiect nr. 28 / 2022privind aprobarea utilizarii in anul 2022 a excedentului bugetului local2022/02/08
Proiect nr. 27 / 2022privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al comunei Ariceştii Rahtivani în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale, comuna Ariceştii Rahtivani2022/02/08
Proiect nr. 26 / 2022privind stabilirea salariilor de bază aferente funcţiilor din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” utilizate în aparatul de specialitate al Primarului comunei Ariceştii Rahtivani și al SPCLEP Ariceștii Rahtivani2022/02/07
Proiect nr. 24 / 2022privind schimbarea destinației în vederea demolării unei construcții, și anume gradinita sat Tîrgșoru Nou , comuna Ariceștii Rahtivani, județul Prahova2022/02/03
Proiect nr. 23 / 2022privind aprobarea prelungirii prin act aditional a contractului de comodat nr. 5426 / 19.03.20182022/02/03
Proiect nr. 22 / 2022privind decontarea pe lunile noiembrie și decembrie 2021 a cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice care-şi desfăşoară activitatea pe raza administrativ teritorială a comunei Ariceştii Rahtivani2022/02/02
Proiect nr. 21 / 2022privind aprobarea participării la cursuri de pregătire, formare și perfecționare profesională a consilierilor locali din cadrulConsiliului local Ariceștii Rahtivani în anul 20222022/02/01
Proiect nr. 20 / 2022privind mandatarea reprezentanților Consiliului local al comunei Ariceștii Rahtivani în Adunarea Generală a Asociaților la S.C. „Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani” S.R.L. pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al S.C. „Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani” S.R.L.2022/02/01
Proiect nr. 19 / 2022privind încetarea mandatului de consilier local al domnului Scarlat Aurel prin deces și vacantarea locului deținut de acesta2022/02/01
Proiect nr. 17 / 2022privind atestarea apartenenței la domeniul privat al comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova, a unor imobile situate intravilanul satului Nedelea, comuna Ariceștii Rahtivani, județul Prahova,2022/01/25
Proiect nr. 11 / 2022privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada februarie 2022 – aprilie 20222022/01/19
Proiect nr. 10 / 2022privind stabilirea salariilor de bază aferente funcţiilor din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” utilizate în aparatul de specialitate al Primarului comunei Ariceştii Rahtivani și al SPCLEP Ariceștii Rahtivani incepand cu anul 20222022/01/19
Proiect nr. 9 / 2022privind punerea la dispozitia proiectului „Reducerea riscului de inundatii in bazinul hidrografic Ialomita aval de acumularea Pucioasa” – Componenta II BH Prahova a terenului pentru constructia noilor investitii aferente acestuia2022/01/19
Proiect nr. 8 / 2022privind aprogarea HCL nr. 5/16.12.2015 privind acordarea normei de hrana politistilor locali din cadrul Politiei locale a comunei Aricestii Rahtivani2022/01/19
Proiect nr. 7 / 2022privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul privat al comunei Aricestii Rahtivani in domeniul public al comunei Aricestii Rahtivani2022/01/17
Proiect nr. 6 / 2022privind aprobarea planului de actiuni de interes local pentru repartizarea orelor de munca efectuate de catre beneficiarii de venit minim garantat pentru anul 20222022/01/17
Proiect nr. 5 / 2022privind modificarea art. 1 din HCL nr. 97 din 02.12.2022 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al comunei Ariceştii Rahtivani în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale, comuna Ariceştii Rahtivani şi în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale, Sat Nedelea, comuna Ariceştii Rahtivani2022/01/17
Proiect nr. 4 / 2022privind aprobarea cuantumului burselor pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat pentru anul 20222022/01/17
Proiect nr. 3 / 2022privind organizarea reţelei de învăţământ preuniversitar de stat din comuna Ariceştii Rahtivani, pentru anul şcolar 2022-20232022/01/17
Proiect nr. 2 / 2022privind aprobarea numărului de posturi de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav, în cadrul Primariei comunei Ariceștii Rahtivani, pentru anul 20222022/01/11
Proiect nr. 1 / 2022privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2021 din excedentul bugetului local al anilor precedenti2022/01/03
Proiect nr. 145 / 2021privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 – rectificat al S.C. „Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani” S.R.L.2021/12/15
Proiect nr. 144 / 2021privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Ariceștii Rahtivani pe anul 2021 și estimari 2022-20242021/12/14
Proiect nr. 143 / 2021privind aprobarea Listei cuprinzând cererile propuse a fi aprobate în vederea atribuirii unor loturi de teren pentru construirea unei locuințe proprietate personală pentru tineri, în condițiile Legii nr. 15 / 2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe terenuri proprietate privată ale comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova2021/12/13
Proiect nr. 142 / 2021privind decontarea pe lunile septembrie și octombrie 2021 a cheltuielilor  cu naveta cadrelor didactice care-şi desfăşoară activitatea pe raza  administrativ teritorială a comunei Ariceştii Rahtivani2021/12/13
Proiect nr. 141 / 2021privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 20222021/12/03
Proiect nr. 140 / 2021privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie „Amenajare partiala DE 373 si lucrari conexe” aferente obiectivului „Amenajare intersesctie cu sens giratoriu intre DN72 – Km72+105 si DE373 si lucrari conexe – etapa I)2021/11/26
Proiect nr. 139 / 2021privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Ariceștii Rahtivani pe anul 2021 și estimari 2022-20242021/11/26
Proiect nr. 138 / 2021privind aprobarea amenajarii partiale a DE 373 si lucrari conexe aferente obiectivului „Amenajare intersesctie cu sens giratoriu intre DN72 – Km72+105 si DE373 si lucrari conexe – etapa I)2021/11/26
Proiect nr. 137 / 2021privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Parohiei Nedelea pentru completarea fondurilor proprii în scopul realizării investiției “ Construire îmrejmuire parțială Parohia Nedelea”2021/11/19
Proiect nr. 136 / 2021Privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului local Ariceștii Rahtivani nr. 67/2021 privind aprobarea înființării instituției publice denumită Club Sportiv Ariceștii Rahtivani ,în subordinea Consiliului Local Ariceștii Rahtivani , structură sportivă cu personalitate juridică, de drept public si aprobarea Regulamentului de Organizare si Funcționare, a Organigramei siStatului de funcții al acestuia2021/11/19
Proiect nr. 135 / 2021privind aprobarea Listei cuprinzând cererile propuse a fi aprobate în vederea atribuirii unor loturi de teren pentru construirea unei locuințe proprietate personală pentru tineri, în condițiile Legii nr. 15 / 2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe terenuri proprietate privată ale comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova2021/11/18
Proiect nr. 134 / 2021privind aprobarea alocării unor fonduri din bugetul local al comunei Ariceștii Rahtivani pentru acordare de cadouri copiilor din învățământul de stat de pe raza comunei Ariceștii Rahtivani, cu ocazia sărbătorilor de iarnă2021/11/17
Proiect nr. 133 / 2021privind participarea Comunei Ariceștii Rahtivani la „Programul privind cresterea eficientei energetice si a gestionarii inteligente a energiei in infrastructura de iluminat public” si aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Modernizarea sistemului de iluminat public in Comuna Ariceștii Rahtivani, județul Prahova”2021/11/17
Proiect nr. 132 / 2021privind stabilirea salariilor de baza aferente functiilor contractulale din cadrul Clubului Sportiv Aricestii Rahtivani2021/11/17
Proiect nr. 131 / 2021privind modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local Ariceștii Rahtivani  nr. 91/30.09.2021 privind aprobarea Structurii organizatorice şi a Statului de funcţii  ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Ariceştii Rahtivani2021/11/16
Proiect nr. 129 / 2021privind acceptarea donaţiei pentru un număr de trei imobile-terenuri, situate în comuna Ariceștii Rahtivani, județul Prahova, C.F. nr. 24618, nr. 24614 și nr. 24616 care vor avea destinația de drum public2021/11/15
Proiect nr. 128 / 2021privind mandatarea reprezentanților Consiliului local al comunei Ariceștii Rahtivani în Adunarea Generală a Asociaților la S.C. „Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani” S.R.L. pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuielipe anul 2021 – rectificat al S.C. „Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani” S.R.L.2021/11/03
Proiect nr. 127 / 2021privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local Ariceștii Rahtivani nr. 31/2021 referitoare la aprobarea lucrărilor propuse a fi executate din cota de dezvoltare a  S.C Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani S.R.L2021/11/03
Proiect nr. 123 / 2021privind însușirea variantei finale a proiectului de stemă a comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova2021/10/26
Proiect nr. 121 / 2021privind aprobarea depunerii cererii de finantare prin Programul National de Investitii „Anghel Saligny” pentru obiectivul de investiții “Studiu de fezabilitate pentru amenajare rețea de piste, benzi și trasee velo care să asigure legătura cu Tîrgșoru Nou și Ariceștii Rahtivani”2021/10/25
Proiect nr. 120 / 2021privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Ariceștii Rahtivani pe anul 2021 și estimari 2022-20242021/10/21
Proiect nr. 119 / 2021privind aprobarea utilizarii in anul 2021 a excedentului bugetului local2021/10/21
Proiect nr. 118 / 2021privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada noiembrie – decembrie 2021 – ianuarie 20222021/10/20
Proiect nr. 117 / 2021privind acordarea unui mandat special Primarului comunei Ariceștii Rahtivani , în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”2021/10/20
Proiect nr. 116 / 2021privind aprobarea încheierii tranzacției judiciare dintre comuna Ariceștii Rahtivani, județul Prahova și S.C. COFI COM SRL Ariceștii Rahtivani, județul Prahova, având ca obiect achiziționarea clădirii în suprafață de 102 mp, situată în comuna Ariceștii Rahtivani, sat Ariceștii Rahtivani, județul Prahova, construită pe terenul în suprafață de 400 mp, proprietatea comunei Ariceștii Rahtivani, situat în T.37, P 2734,  C.F. 220982021/10/20
Proiect nr. 115 / 2021privind aprobarea contului de execu􏰩ie bugetar􏰑 pentru Trimestrul III al anului 20212021/10/19
Proiect nr. 113 / 2021privind aprobarea depunerii cererii de finantare prin Programul National de Investitii „Anghel Saligny” pentru obiectivul de investiții “Studiu de fezabilitate pentru realizare traseu ocolitor trafic greu pe segmentul Stoenești – Aricesti – Buda si parcare tiruri, centre destinate transportului si serviciilor conexe”2021/10/18
Proiect nr. 111 / 2021privind aprobarea depunerii cererii de finantare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” pentru obiectivul de investiții “Studiu de fezabilitate Modernizare, reabilitare, digitalizare și eficientizare rețea alimentare cu apă în comuna Ariceștii Rahtivani”2021/10/18
Proiect nr. 110 / 2021privind aprobarea depunerii cererii de finantare prin Programul National de Investitii „Anghel Saligny” pentru obiectivul de investiții “Proiectare și execuție sistem de canalizare ape menajere și stații de epurare în comuna Ariceștii Rahtivani, județul Prahova”2021/10/18
Proiect nr. 109 / 2021privind retragerea dreptului de folosință a lotului de teren atribuit domnului Oae Adrian Cristian, în baza Hotărârii Consiliului Local al comunei Ariceștii Rahtivani nr. 57/2019 și a Hotărârii Consiliului Local al comunei Ariceștii Rahtivani nr. 61 / 2020, pentru construirea unei locuințe proprietate personală pentru tineri, în condițiile Legii nr. 15 / 2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe terenuri proprietate privată ale comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova2021/10/18
Proiect nr. 108 / 2021privind aprobarea Listei cuprinzând cererile propuse a fi aprobate în vederea atribuirii unor loturi de teren pentru construirea unei locuințe proprietate personală pentru tineri, în condițiile Legii nr. 15 / 2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe terenuri proprietate privată ale comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova2021/10/18
Proiect nr. 107 / 2021privind anularea majorărilor de întârziere pentru obligaţiile bugetare principale restante la 31 martie 2020 datorate bugetului local de către debitorii persoane juridice, persoane fizice şi entităţi fără personalitate juridică, în condiţiile O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal precum și pentru instituirea unor facilităţi fiscale, modificata prin O.U.G. nr. 19/20212021/10/15
Proiect nr. 105 / 2021privind acordarea unui mandat special Primarului comunei Ariceștii Rahtivani să voteze în numele comunei Ariceștii Rahtivani și pe seama acesteia, în Adunarea Generală a A.D.I. ”Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova” Prahova pentru rezilierea/nerezilierea Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activitatii de colectare, transport si transfer a deseurilor municipale in zonele 2 Boldesti Scaieni si 6 Valea Doftanei nr. 1792 din 13.09.20162021/09/24
Proiect nr. 104 / 2021privind aprobarea încheierii unui parteneriat între Comuna Ariceștii Rahtivani prin Consiliul local și S.C. ELEMENT INVESTMENTS SRL în vederea realizării lucrărilor de modernizare DE 213 aferente investiției ”Modernizare DE 213 și Amenajare intersecție acces DN 72 cu DE 213”2021/09/22
Proiect nr. 103 / 2021privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Ariceștii Rahtivani pe anul 2021 și estimari 2022-20242021/09/22
Proiect nr. 102 / 2021privind modificarea Hotărârii Consiliului local Ariceștii Rahtivani nr. 67/2021 privind aprobarea înființării instituției publice denumită Club Sportiv Ariceștii Rahtivani ,în subordinea Consiliului Local Ariceștii Rahtivani , structură sportivă cu personalitate juridică, de drept public si aprobarea Regulamentului de Organizare si Funcționare, a Organigramei si Statului de funcții al acestuia2021/09/21
Proiect nr. 101 / 2021privind decontarea pe lunile iunie și iulie 2021 a cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice care-şi desfăşoară activitatea pe raza administrativ teritorială a comunei Ariceştii Rahtivani2021/09/10
Proiect nr. 100 / 2021privind aprobarea Structurii organizatorice şi a Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Ariceştii Rahtivani2021/09/09
Proiect nr. 97 / 2021privind darea în administrare a unor imobile către Clubul Sportiv Ariceștii Rahtivani, persoană juridică de drept public, în subordinea Consiliului local Ariceștii Rahtivani2021/08/19
Proiect nr. 96 / 2021privind aprobarea contractului de management pentru exercitarea funcției de Administrator Club Sportiv2021/08/19
Proiect nr. 95 / 2021privind aprobarea taxelor de închiriere și a Regulamentului privind modalitatea de închiriere a utilajelor aflate în patrimoniul comunei Ariceștii Rahtivani2021/08/17
Proiect nr. 94 / 2021privind atestarea apartenenței la domeniul privat al comunei Ariceștii Rahtivani a suprafeței de 323 mp teren intravilan, situat în comuna Ariceștii Rahtivani, sat Ariceștii Rahtivani, str. Neagoe Basarab nr. 187 B, județul Prahova, T 23, Cc 1666, C.F. nr. 250192021/08/16
Proiect nr. 93 / 2021privind retragerea dreptului de folosință a lotului de teren atribuit domnului Duță Eduard, în baza Hotărârii Consiliului Local al comunei Ariceștii Rahtivani nr. 57/2019 și a Hotărârii Consiliului Local al comunei Ariceștii Rahtivani nr. 81 / 2020, pentru construirea unei locuințe proprietate personală pentru tineri, în condițiile Legii nr. 15 / 2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe terenuri proprietate privată ale comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova2021/08/16
Proiect nr. 92 / 2021privind decontarea pe lunile mai și iunie 2021 a cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice care-şi desfăşoară activitatea pe raza administrativ teritorială a comunei Ariceştii Rahtivani2021/08/12
Proiect nr. 90 / 2021privind aprobarea unor măsuri care să contribuie la dezvoltarea spațială echilibrată, la protecția patrimoniului natural și construit, la îmbunătățirea condițiilor de viață a cetățenilor și la conservarea terenurilor agricole fertile2021/08/06
Proiect nr. 89 / 2021Privind aprobarea documentatiei “ PUZ – EXTINDERE INTRAVILAN (S= 33000 mp) SI PARCELARE TEREN PENTRU ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE SI ZONA CAI DE COMUNICATII RUTIERE (Sstud = 41764 mp) in com. Aricestii Rahtivani , Sat Buda, nr. Cadastral 23657, tarlale 69 ,13, 40, parcelele 378/11/1, A 40, A 214, CCN 212, DJ 101I, De 210/1, De 213 “ .2021/08/04
Proiect nr. 88 / 2021privind aprobarea stabilirii și sancționării faptelor ce constituie contravenții pe raza administrativ- teritorială a comunei Ariceștii Rahtivani2021/07/26
Proiect nr. 87 / 2021privind aprobarea utilizarii in anul 2021 a excedentului bugetului local2021/07/22
Proiect nr. 86 / 2021privind aprobarea Listei cuprinzând cererile propuse a fi aprobate în vederea atribuirii unor loturi de teren pentru construirea unei locuințe proprietate personală pentru tineri, în condițiile Legii nr. 15 / 2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe terenuri proprietate privată ale comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova2021/07/21
Proiect nr. 85 / 2021privind retragerea dreptului de folosință a lotului de teren atribuite domnului Dumitru Theodor Mihai în baza Hotărârii Consiliului Local al comunei Ariceștii Rahtivani nr. 57/2019 și a unor Hotărârii Consiliului Local al comunei Ariceștii Rahtivani nr. 50/2021 pentru construirea unor locuințe proprietate personală pentru tineri, în condițiile Legii nr. 15 / 2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe terenuri proprietate privată ale comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova2021/07/21
Proiect nr. 84 / 2021privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Ariceștii Rahtivani pe anul 2021 și estimari 2022-20242021/07/21
Proiect nr. 83 / 2021privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada august – octombrie 20212021/07/20
Proiect nr. 82 / 2021privind constatarea oportunității aprobării inițerii demersurilor necesare înființării Grădiniței cu program prelungit Târgșoru Nou,2021/07/20
Proiect nr. 81 / 2021privind aprobarea emiterii acordului prealabil în vederea reabilitării/modernizării Drumului de exploatare nr. 510 si Drumului de exploatare nr. 526 apartinand comunei Aricestii Rahtivani de către S.C. Class Beton Agregate S.R.L.2021/07/20
Proiect nr. 80 / 2021privind decontarea pe lunile martie, aprilie și mai 2021 a cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice care-şi desfăşoară activitatea pe raza administrativ teritorială a comunei Ariceştii Rahtivani2021/07/19
Proiect nr. 79 / 2021privind aprobarea contului de execuție bugetară pentru Trimestrul II al anului 20212021/07/06
Proiect nr. 78 / 2021privind punerea la dispozitia proiectului „WATMAN –Sistem informațional pentru managementul integrat al apelor–etapa II” dezvoltat de către Administrația Națională „Apele Romane”, a unor terenuri pentru constructia/extinderea/reabilitarea noilor investitii aferente acestuia2021/07/01
Proiect nr. 77 / 2021privind aprobarea cumpărării unui imobil – teren în suprafaţa de 792 mp, situat în intravilanul satului Nedelea, comuna Ariceștii Rahtivani, județul Prahova T 10, P 829, 930 categoria de folosință livadă, C.F. 260102021/07/01
Proiect nr. 76 / 2021privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al comunei Ariceștii Rahtivani a suprafeței de 645 mp teren situat în extravilanul satului Nedelea, comuna Ariceștii Rahtivani, județul Prahova, T 1, Ps 5, C.F. nr. 260132021/06/30
Proiect nr. 75 / 2021privind aprobarea înființării instituției publice denumită Club Sportiv Ariceștii Rahtivani ,în subordinea Consiliului Local Ariceștii Rahtivani , structură sportivă cu personalitate juridică, de drept public si aprobarea Regulamentului de Organizare si Funcționare, a Organigramei si Statului de funcții al acestuia2021/06/23
Proiect nr. 74 / 2021privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Parohiei Ariceștii Rahtivani, pentru completarea fondurilor proprii în scopul realizării investiției “ Modificare și extindere clopotniță (Corp C2), cu capelă mortuară, construire alei pietonale și împrejmuire parțială”2021/06/17
Proiect nr. 73 / 2021privind atestarea faptului că suprafața de teren de 552 mp care face obiectul contractului de concesiune încheiat între Consiliul local Ariceștii Rahtivani și S.C. BOS TRANS S.R.L., înregistrat cu nr. 1953 din 06.06.1996 este indiviză din suprafața de 2003 mp înscrisă în C.F. nr. 21585, identificată cu nr. cadastral 21585, situată în comuna Ariceștii Rahtivani, sat Ariceștii Rahtivani, T 32, Cc 2350 și Cc 23512021/06/16
Proiect nr. 72 / 2021privind însuşirea Raportului de Evaluare pentru suprafaţa de 792 mp teren situat în intravilanul satului Nedelea, comuna Ariceștii Rahtivani, județul Prahova, T 10, P 829, 830, categoria de folosință livadă, C.F. nr. 26010, în vederea achiziționării2021/06/15
Proiect nr. 71 / 2021privind aprobarea Listei cuprinzând persoanele propuse a li se retrage dreptul de folosință a unor loturi de teren atribuite în baza Hotărârii Consiliului Local al comunei Ariceștii Rahtivani nr. 57/2019 și a unor Hotărâri ale Consiliului Local al comunei Ariceștii Rahtivani pentru construirea unor locuințe proprietate personală pentru tineri, în condițiile Legii nr. 15 / 2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe terenuri proprietate privată ale comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova2021/06/14
Proiect nr. 70 / 2021privind însușirea și aprobarea documentației cu propunerea de dezlipire a imobilului – teren, în suprafață de 193425 mp, categoria de folosință pășune, situat în extravilanul comunei Ariceștii Rahtivani, sat Nedelea, județul Prahova, T1, Ps5,identificat cu nr. cadastral 25523, înscris în Cartea Funciară nr. 25523 , teren aparținând domeniului privat al comunei Ariceștii Rahtivani2021/05/27
Proiect nr. 68 / 2021privind aprobarea cumpărării terenului în suprafaţa de 7577 mp, T 15, Ps 871 CF nr. 25384 și a terenului in suprafata de 700 mp, T15, P 873 CF nr. 20390, situate în intravilanul satului Stoenești, comuna Ariceștii Rahtivani, județul Prahova2021/05/25
Proiect nr. 67 / 2021privind aprobarea cumpărării imobilului clădire ”DISCO-BAR” situată în satul Stoenești, strada Carol I nr. 1, T1, P. 55 și 56, comuna Ariceștii Rahtivani, județul Prahova, C.F. nr. 24754 – C 12021/05/19
Proiect nr. 66 / 2021privind aprobarea prelungirii Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului public de alimentare cu apă și canalizare nr. 9373 din 09.09.20112021/05/18
Proiect nr. 65 / 2021privind darea în administrare a investițiilor: ”Construire rețea de alimentare cu apăpotabilă, satul Ariceștii Rahtivani, comuna Ariceștii Rahtivani, județul Prahova” și ”Construire branșamente rețea alimentare cu apă potabilă în satul Ariceștii Rahtivani, comuna Ariceștii Rahtivani, județul Prahova ”către S.C. “SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ARICEȘTII RAHTIVANI” S.R.L.2021/05/18
Proiect nr. 64 / 2021privind atestarea apartenenței la domeniul public al comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova a investițiilor: ,,Construire rețea de alimentare cu apă potabilă, satul Ariceștii Rahtivani, comuna Ariceștii Rahtivani, județul Prahova’’ și ,,Construire branșamente retea alimentare cu apă potabilă în satul Ariceștii Rahtivani, comuna Ariceștii Rahtivani, județul Prahova’’2021/05/18
Proiect nr. 63 / 2021privind incheierea exercitiului bugetar al comunei Aricestii Rahtivani , judetul Prahova pe anul 20202021/05/17
Proiect nr. 61 / 2021privind aprobarea Listei cuprinzând cererile propuse a fi aprobate în vederea atribuirii unor loturi de teren pentru construirea unei locuințe proprietate personală pentru tineri, în condițiile Legii nr. 15 / 2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe terenuri proprietate privată ale comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova2021/05/05
Proiect nr. 60 / 2021privind mandatarea reprezentanților Consiliului local al comunei Ariceștii Rahtivani în Adunarea Generală a Asociaților la S.C. „Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani” S.R.L. pentru aprobarea situațiilor financiare individuale întocmite la data de 31.12.2020, raportului auditorului independent și repartizarea pe destinatii a profitului net aferent anului 2020 al S.C. „Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani” S.R.L.2021/05/05
Proiect nr. 59 / 2021privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al S.C. „Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani” S.R.L.2021/05/05
Proiect nr. 58 / 2021privind însuşirea Raportului de Evaluare pentru imobil – Clădire ”DISCO-BAR” situată în satul Stoenești, strada Carol I nr. 1, T1, P. 55 și 56, comuna Ariceștii Rahtivani, județul Prahova, C.F. nr. 24754 – C 1, în vederea achiziționării2021/05/04
Proiect nr. 57 / 2021privind însuşirea Raportului de Evaluare pentru suprafaţa de 7577 mp teren situat în intravilanul satului Stoenești, comuna Ariceștii Rahtivani, județul Prahova, T.15, Ps 871 număr cadastral 25384, în vederea achiziționării2021/04/28
Proiect nr. 56 / 2021privind încetarea mandatului de consilier local al domnului Dima Ionuț-Cristian prin demisie și vacantarea locului deținut de acesta2021/04/28
Proiect nr. 53 / 2021privind acordarea unui mandat special Primarului comunei Ariceștii Rahtivani să voteze în numele comunei Ariceștii Rahtivani și pe seama acesteia, în Adunarea Generală a A.D.I. ”Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova” să aprobe și să semneze Actul adițional nr. 8 la contractul nr. 1792 din 13.09.2016 – ” Delegare prin concesiune a gestiunii activității de colectare, transport și transfer a deseșeurilor municipale în zonele: 2Boldești Scăeni și 6-Valea Doftanei”2021/04/14
Proiect nr. 52 / 2021privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Ariceștii Rahtivani pe anul 2021 și estimari 2022-20242021/04/14
Proiect nr. 51 / 2021privind aprobarea utilizarii in anul 2021 a excedentului bugetului local2021/04/14
Proiect nr. 50 / 2021privind aprobarea contului de execuție bugetară pentru Trimestrul I al anului 20212021/04/14
Proiect nr. 49 / 2021privind aprobarea modelului legitimației pentru aleșii locali și a modelului semnului distinctiv al calității acestora2021/04/14
Proiect nr. 48 / 2021privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitie ”Studiu de fezabilitate amenajare curți interioareșcoli și grădinițe”2021/04/13
Proiect nr. 47 / 2021Privind aprobarea documentatiei “ PUZ – MODIFICARE REGLEMENTARI URBASNISTICE ZONE FUNCTIONALE SI AMENAJARE DRUM ACCES (Sstud = 259 936 MP) – com. Aricestii Rahtivani, sat Buda nr. cadastral 25600, Tarla 70, Parcelele A 383/40, A 383/41; nr.cadastral 23638, tarla 70, parcelele A 383/40, A 383/41; nr.cadastra 22529, tarla 70, parcelele A 383/40, A 383/41; nr.cadastral 25598, tarla 70, parcelele A 383/40, A 383/41; nr.cadastral 24616, tarla 70, parcela A 383/37; nr. cadastral 24618, tarla 70, parcela A 383/38; nr.cadastral 24617, …2021/04/12
Proiect nr. 46 / 2021privind organizarea reţelei de învăţământ preuniversitar de stat din comuna Ariceştii Rahtivani, pentru anul şcolar 2021-20222021/04/12
Proiect nr. 45 / 2021privind completarea Anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 4/29.01.2020 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcţiilor din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” utilizate în aparatul de specialitate al Primarului comunei Ariceştii Rahtivani și al SPCLEP Ariceștii Rahtivani2021/04/12
Proiect nr. 44 / 2021privind aprobarea tarifelor pentru servicii conexe prestate către terți de către S.C Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani S.R.L2021/04/12
Proiect nr. 43 / 2021privind constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros, in favoarea Companiei Naționale Poșta Română S.A., pentru terenul apartinând domeniului public al comunei Ariceștii Rahtivani, situat în comuna Ariceştii Rahtivani, sat Ariceştii Rahtivani, T23, PCc1666, în suprafață de 323mp, înscris în C.F. nr. 25019 și aprobarea Raportului de evaluare întocmit de evaluator ANEVAR în vederea constituirii dreptului de superficie2021/04/12
Proiect nr. 42 / 2021privind aprobarea Listei cuprinzând cererile propuse a fi aprobate în vederea atribuirii unor loturi de teren pentru construirea unei locuințe proprietate personală pentru tineri, în condițiile Legii nr. 15 / 2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe terenuri proprietate privată ale comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova2021/04/12
Proiect nr. 41 / 2021privind aprobarea Listei cuprinzând persoanele propuse a li se retrage dreptul de folosință a unor loturi de teren atribuite în baza Hotărârii Consiliului Local al comunei Ariceștii Rahtivani nr. 57/2019 și a unor Hotărâri ale Consiliului Local al comunei Ariceștii Rahtivani pentru construirea unor locuințe proprietate personală pentru tineri, în condițiile Legii nr. 15 / 2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe terenuri proprietate privată ale comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova2021/04/12
Proiect nr. 39 / 2021privind aprobarea lucrărilor propuse a fi executate din cota de dezvoltare a S.C Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani S.R.L2021/04/08
Proiect nr. 38 / 2021privind aprobarea cotelor normate ale pierderilor de apă în sistemul de alimentare operat de S.C. Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani SRL2021/04/07
Proiect nr. 37 / 2021privind mandatarea reprezentanților Consiliului local al comunei Ariceștii Rahtivani în Adunarea Generală a Asociaților la S.C. „Serviciul Public de Alimentare cu ApăAriceștii Rahtivani” S.R.L. pentru aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Administrație pentru semestrul 2 al anului 2020 și aprobarea Raportului anual al Comitetului de Remunerare și Nominalizare din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. „Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani” S.R.L.2021/04/07
Proiect nr. 36 / 2021privind mandatarea reprezentanților Consiliului local al comunei Ariceștii Rahtivani în Adunarea Generală a Asociaților la S.C. „Serviciul Public de Alimentare cu ApăAriceștii Rahtivani” S.R.L. pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al S.C. „Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani” S.R.L.2021/04/07
Proiect nr. 35 / 2021privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Ariceștii Rahtivani pe anul 2021 și estimari 2022-20242021/04/01
Proiect nr. 34 / 2021privind aprobarea utilizarii in anul 2021 a excedentului bugetului local2021/04/01
Proiect nr. 32 / 2021privind aprobarea unui Parteneriat pentru Dezvoltare Locala între U.A.T. Comuna Ariceștii Rahtivani si Asociatia Centrul de Resurse Apollo pentru proiectul ” Sunt activ, sunt cetatean”2021/03/25
Proiect nr. 31 / 2021privind decontarea pe lunile ianuarie și februarie 2021 a cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice care-şi desfăşoară activitatea pe raza administrativ teritorială a comunei Ariceştii Rahtivani2021/03/25
Proiect nr. 30 / 2021privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Comunei Ariceștii Rahtivani, judeţul Prahova, care vor face parte din Comisia de evaluare a performanţelor individuale ale secretarului general al Comunei Ariceștii Rahtivani2021/03/25
Proiect nr. 29 / 2021privind modificarea și completarea art. 34 din Regulamentul de Organizare și Funcționare a aparatului de specialitate al Primarului comunei Ariceștii Rahtivani aprobat prin H.C.L.Ariceștii Rahtivani nr. 18 din 26.03.20152021/03/25
Proiect nr. 28 / 2021privind modificarea și completarea art. 1 din H.C.L. Ariceștii Rahtivani nr. 109/2020 privind aprobarea implementării proiectului ”Dotare Compartiment servicii de utilități publice localeși întreținere din cadrul Primăriei Comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova”2021/03/25
Proiect nr. 27 / 2021privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului local al comunei Ariceștii Rahtivani, judeţul Prahova2021/03/23
Proiect nr. 26 / 2021privind aprobarea transmiterii dreptului de concesiune asupra terenului situat în comuna Ariceştii Rahtivani, sat Ariceştii Rahtivani, T58, PCc333, lot nr. 19, CF nr. 25473, în suprafață din acte de 921,9 mp (965 mp din masuratori), numiților Floricică Aurelian-Ionuț și Floricică Adriana2021/03/23
Proiect nr. 25 / 2021privind modificarea și completarea art. 34 din Regulamentul de Organizare și Funcționare a aparatului de specialitate al Primarului comunei Ariceștii Rahtivani aprobat prin H.C.L.Ariceștii Rahtivani nr. 18 din 26.03.20152021/03/19
Proiect nr. 24 / 2021privind modificarea și completarea art. 1 din H.C.L. Ariceștii Rahtivani nr. 109/2020 privind aprobarea implementării proiectului ”Dotare Compartiment servicii de utilități publice localeși întreținere din cadrul Primăriei Comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova”2021/03/17
Proiect nr. 23 / 2021privind aprobarea numărului de burse și a cuantumului burselor pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat pentru anul 20212021/03/17
Proiect nr. 22 / 2021privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova, pentru perioada 2021-20272021/03/11
Proiect nr. 21 / 2021privind aprobarea transmiterii dreptului de concesiune asupra terenului situat în comuna Ariceştii Rahtivani, sat Buda, T12, PCc33, lot nr. 80, în suprafață de 980mp, înscris în C.F. nr. 23227, numiților Mihalcea Liviu-George și Mihalcea Minelia-Aneta2021/03/10
Proiect nr. 20 / 2021privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Ariceștii Rahtivani nr. 9/2021 privind aprobarea Structurii organizatorice şi a Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Ariceştii Rahtivani2021/03/10
Proiect nr. 19 / 2021privind completarea Anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 4/29.01.2020 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcţiilor din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” utilizate în aparatul de specialitate al Primarului comunei Ariceştii Rahtivani și al SPCLEP Ariceștii Rahtivani2021/03/10
Proiect nr. 18 / 2021privind decontarea pe lunile octombrie, noiembrie și decembrie 2020 a cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice care-şi desfăşoară activitatea pe raza administrativ teritorială a comunei Ariceştii Rahtivan2021/03/10
Proiect nr. 17 / 2021privind desemnarea reprezentantilor comunei Aricestii Rahtivani in Adunarea Generala a Asociaților  și modificarea Actului Constitutiv al S.C. „Serviciul Public de Alimentare cu Apa Ariceştii Rahtivani ”S.R.L.2021/03/01
Proiect nr. 16 / 2021privind aprobarea Listei cuprinzând cererile propuse a fi aprobate în vederea atribuirii unor loturi de teren pentru construirea unei locuințe proprietate personală pentru tineri, în condițiile Legii nr. 15 / 2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe terenuri proprietate privată ale comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova2021/02/16
Proiect nr. 15 / 2021privind aprobarea Listei cuprinzând persoanele propuse a li se retrage dreptul de folosință a unor loturi de teren atribuite în baza Hotărârii Consiliului Local al comunei Ariceștii Rahtivani nr. 57/2019 și a unor Hotărâri ale Consiliului Local al comunei Ariceștii Rahtivani pentru construirea unor locuințe proprietate personală pentru tineri, în condițiile Legii nr. 15 / 2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe terenuri proprietate privată ale comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova2021/02/16
Proiect nr. 14 / 2021privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați la obiectivul de investiție ”Amenajare zona multifuncțională punct Trestioreanu în comuna Ariceștii Rahtivani – județul Prahova”2021/02/16
Proiect nr. 13 / 2021privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați la obiectivele de investiție ” Proiectare si executie canalizare in satele Ariceștii Rahtivani-Nedelea”, “Proiectare si executie canalizare in satele TîrgșoruNou – Stoenești”și “Proiectare si executie canalizare in satul Buda“2021/02/16
Proiect nr. 12 / 2021privind aprobarea prelungirii prin act aditional a contractului de comodat nr. 5426 / 19.03.20182021/02/15
Proiect nr. 10 / 2021privind aprobarea Structurii organizatorice şi a Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Ariceştii Rahtivani2021/02/15
Proiect nr. 9 / 2021privind aprobarea propunerii de schimbare a destinației clădirii “Atelier Scoala Stoenești”, situată în comuna Ariceștii Rahtivani, sat Stoenesti, T11, P675, strada Mihail Kogălniceanu nr. 73, în vederea folosirii pentru servicii medicale2021/02/15
Proiect nr. 7 / 2021privind aprobarea Listei cuprinzând cererile propuse a fi aprobate în vederea atribuirii unor loturi de teren pentru construirea unei locuințe proprietate personală pentru tineri, în condițiile Legii nr. 15 / 2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe terenuri proprietate privată ale comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova  2021/01/20
Proiect nr. 6 / 2021privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului local al comunei Ariceștii Rahtivani, judeţul Prahova  2021/01/20
Proiect nr. 5 / 2021privind aprobarea planului de actiuni de interes local pentru repartizarea orelor de munca efectuate de catre beneficiarii de venit minim garantat pentru anul 2021  2021/01/19
Proiect nr. 4 / 2021privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați la obiectivul de investiție ”Sistem de canalizare ape menajere și stații de epurare în comuna Ariceștii Rahtivani“  2021/01/19
Proiect nr. 3 / 2021privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați la obiectivul de investiție ”Amenajare zona multifuncțională punct Trestioreanu în comuna Ariceștii Rahtivani – județul Prahova”  2021/01/19
Proiect nr. 2 / 2021privind aprobarea numărului de posturi de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav, în cadrul Primariei comunei Ariceștii Rahtivani, pentru anul 2021  2021/01/11
Proiect nr. 1 / 2021privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2020, din excedentul bugetului local  2021/01/04

Arhiva Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Comments are closed.