Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

TitluDescriereData
Proiect nr. 35 / 2021privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Ariceștii Rahtivani pe anul 2021 și estimari 2022-20242021/04/01
Proiect nr. 34 / 2021privind aprobarea utilizarii in anul 2021 a excedentului bugetului local2021/04/01
Proiect nr. 32 / 2021privind aprobarea unui Parteneriat pentru Dezvoltare Locala între U.A.T. Comuna Ariceștii Rahtivani si Asociatia Centrul de Resurse Apollo pentru proiectul ” Sunt activ, sunt cetatean”2021/03/25
Proiect nr. 31 / 2021privind decontarea pe lunile ianuarie și februarie 2021 a cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice care-şi desfăşoară activitatea pe raza administrativ teritorială a comunei Ariceştii Rahtivani2021/03/25
Proiect nr. 30 / 2021privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Comunei Ariceștii Rahtivani, judeţul Prahova, care vor face parte din Comisia de evaluare a performanţelor individuale ale secretarului general al Comunei Ariceștii Rahtivani2021/03/25
Proiect nr. 29 / 2021privind modificarea și completarea art. 34 din Regulamentul de Organizare și Funcționare a aparatului de specialitate al Primarului comunei Ariceștii Rahtivani aprobat prin H.C.L.Ariceștii Rahtivani nr. 18 din 26.03.20152021/03/25
Proiect nr. 28 / 2021privind modificarea și completarea art. 1 din H.C.L. Ariceștii Rahtivani nr. 109/2020 privind aprobarea implementării proiectului ”Dotare Compartiment servicii de utilități publice localeși întreținere din cadrul Primăriei Comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova”2021/03/25
Proiect nr. 27 / 2021privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului local al comunei Ariceștii Rahtivani, judeţul Prahova2021/03/23
Proiect nr. 26 / 2021privind aprobarea transmiterii dreptului de concesiune asupra terenului situat în comuna Ariceştii Rahtivani, sat Ariceştii Rahtivani, T58, PCc333, lot nr. 19, CF nr. 25473, în suprafață din acte de 921,9 mp (965 mp din masuratori), numiților Floricică Aurelian-Ionuț și Floricică Adriana2021/03/23
Proiect nr. 25 / 2021privind modificarea și completarea art. 34 din Regulamentul de Organizare și Funcționare a aparatului de specialitate al Primarului comunei Ariceștii Rahtivani aprobat prin H.C.L.Ariceștii Rahtivani nr. 18 din 26.03.20152021/03/19
Proiect nr. 24 / 2021privind modificarea și completarea art. 1 din H.C.L. Ariceștii Rahtivani nr. 109/2020 privind aprobarea implementării proiectului ”Dotare Compartiment servicii de utilități publice localeși întreținere din cadrul Primăriei Comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova”2021/03/17
Proiect nr. 23 / 2021privind aprobarea numărului de burse și a cuantumului burselor pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat pentru anul 20212021/03/17
Proiect nr. 22 / 2021privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova, pentru perioada 2021-20272021/03/11
Proiect nr. 21 / 2021privind aprobarea transmiterii dreptului de concesiune asupra terenului situat în comuna Ariceştii Rahtivani, sat Buda, T12, PCc33, lot nr. 80, în suprafață de 980mp, înscris în C.F. nr. 23227, numiților Mihalcea Liviu-George și Mihalcea Minelia-Aneta2021/03/10
Proiect nr. 20 / 2021privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Ariceștii Rahtivani nr. 9/2021 privind aprobarea Structurii organizatorice şi a Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Ariceştii Rahtivani2021/03/10
Proiect nr. 19 / 2021privind completarea Anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 4/29.01.2020 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcţiilor din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” utilizate în aparatul de specialitate al Primarului comunei Ariceştii Rahtivani și al SPCLEP Ariceștii Rahtivani2021/03/10
Proiect nr. 18 / 2021privind decontarea pe lunile octombrie, noiembrie și decembrie 2020 a cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice care-şi desfăşoară activitatea pe raza administrativ teritorială a comunei Ariceştii Rahtivan2021/03/10
Proiect nr. 17 / 2021privind desemnarea reprezentantilor comunei Aricestii Rahtivani in Adunarea Generala a Asociaților  și modificarea Actului Constitutiv al S.C. „Serviciul Public de Alimentare cu Apa Ariceştii Rahtivani ”S.R.L.2021/03/01
Proiect nr. 16 / 2021privind aprobarea Listei cuprinzând cererile propuse a fi aprobate în vederea atribuirii unor loturi de teren pentru construirea unei locuințe proprietate personală pentru tineri, în condițiile Legii nr. 15 / 2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe terenuri proprietate privată ale comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova2021/02/16
Proiect nr. 15 / 2021privind aprobarea Listei cuprinzând persoanele propuse a li se retrage dreptul de folosință a unor loturi de teren atribuite în baza Hotărârii Consiliului Local al comunei Ariceștii Rahtivani nr. 57/2019 și a unor Hotărâri ale Consiliului Local al comunei Ariceștii Rahtivani pentru construirea unor locuințe proprietate personală pentru tineri, în condițiile Legii nr. 15 / 2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe terenuri proprietate privată ale comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova2021/02/16
Proiect nr. 14 / 2021privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați la obiectivul de investiție ”Amenajare zona multifuncțională punct Trestioreanu în comuna Ariceștii Rahtivani – județul Prahova”2021/02/16
Proiect nr. 13 / 2021privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați la obiectivele de investiție ” Proiectare si executie canalizare in satele Ariceștii Rahtivani-Nedelea”, “Proiectare si executie canalizare in satele TîrgșoruNou – Stoenești”și “Proiectare si executie canalizare in satul Buda“2021/02/16
Proiect nr. 12 / 2021privind aprobarea prelungirii prin act aditional a contractului de comodat nr. 5426 / 19.03.20182021/02/15
Proiect nr. 10 / 2021privind aprobarea Structurii organizatorice şi a Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Ariceştii Rahtivani2021/02/15
Proiect nr. 9 / 2021privind aprobarea propunerii de schimbare a destinației clădirii “Atelier Scoala Stoenești”, situată în comuna Ariceștii Rahtivani, sat Stoenesti, T11, P675, strada Mihail Kogălniceanu nr. 73, în vederea folosirii pentru servicii medicale2021/02/15
Proiect nr. 7 / 2021privind aprobarea Listei cuprinzând cererile propuse a fi aprobate în vederea atribuirii unor loturi de teren pentru construirea unei locuințe proprietate personală pentru tineri, în condițiile Legii nr. 15 / 2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe terenuri proprietate privată ale comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova  2021/01/20
Proiect nr. 6 / 2021privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului local al comunei Ariceștii Rahtivani, judeţul Prahova  2021/01/20
Proiect nr. 5 / 2021privind aprobarea planului de actiuni de interes local pentru repartizarea orelor de munca efectuate de catre beneficiarii de venit minim garantat pentru anul 2021  2021/01/19
Proiect nr. 4 / 2021privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați la obiectivul de investiție ”Sistem de canalizare ape menajere și stații de epurare în comuna Ariceștii Rahtivani“  2021/01/19
Proiect nr. 3 / 2021privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați la obiectivul de investiție ”Amenajare zona multifuncțională punct Trestioreanu în comuna Ariceștii Rahtivani – județul Prahova”  2021/01/19
Proiect nr. 2 / 2021privind aprobarea numărului de posturi de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav, în cadrul Primariei comunei Ariceștii Rahtivani, pentru anul 2021  2021/01/11
Proiect nr. 1 / 2021privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2020, din excedentul bugetului local  2021/01/04

Arhiva Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Comments are closed.