Hotărâri ale Consiliului local

TitluDescriereData
HCL nr. 109 / 2021privind încetarea mandatului de consilier local al domnului Rohat Gheorghe prin demisie și vacantarea locului deținut de acesta2021/11/03
HCL nr. 108 / 2021privind desemnarea reprezentantului consiliului local în comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcției de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar2021/11/03
HCL nr. 107 / 2021privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada noiembrie – decembrie 2021 – ianuarie 20222021/10/28
HCL nr. 106 / 2021privind aprobarea Listei cuprinzând cererile propuse a fi aprobate în vederea atribuirii unor loturi de teren pentru construirea unei locuințe proprietate personală pentru tineri, în condițiile Legii nr. 15 / 2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe terenuri proprietate privată ale comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova2021/10/28
HCL nr. 105 / 2021privind retragerea dreptului de folosință a lotului de teren atribuit domnului Oae Adrian Cristian, în baza Hotărârii Consiliului Local al comunei Ariceștii Rahtivani nr. 57/2019 și a Hotărârii Consiliului Local al comunei Ariceștii Rahtivani nr. 61 / 2020, pentru construirea unei locuințe proprietate personală pentru tineri, în condițiile Legii nr. 15 / 2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe terenuri proprietate privată ale comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova2021/10/28
HCL nr. 104 / 2021privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Ariceștii Rahtivani pe anul 2021 și estimari 2022-20242021/10/28
HCL nr. 103 / 2021privind aprobarea utilizarii in anul 2021 a excedentului bugetului local2021/10/28
HCL nr. 102 / 2021privind aprobarea contului de execu􏰣tie bugetar􏰭a pentru Trimestrul III al anului 20212021/10/28
HCL nr. 101 / 2021privind aprobarea încheierii tranzacției judiciare dintre comuna Ariceștii Rahtivani, județul Prahova și S.C. COFI COM SRL Ariceștii Rahtivani, județul Prahova, având ca obiect achiziționarea clădirii în suprafață de 102 mp, situată în comuna Ariceștii Rahtivani, sat Ariceștii Rahtivani, județul Prahova, construită pe terenul în suprafață de 400 mp, proprietatea comunei Ariceștii Rahtivani, situat în T.37, P 2734,  C.F. 220982021/10/28
HCL nr. 100 / 2021privind aprobarea depunerii cererii de finantare prin Programul National de Investitii „Anghel Saligny” pentru obiectivul de investiții “Proiectare și execuție sistem de canalizare ape menajere și stații de epurare în comuna Ariceștii Rahtivani, județul Prahova”2021/10/28
HCL nr. 99 / 2021privind aprobarea depunerii cererii de finantare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” pentru obiectivul de investiții “Studiu de fezabilitate Modernizare, reabilitare, digitalizare și eficientizare rețea alimentare cu apă în comuna Ariceștii Rahtivani”2021/10/28
HCL nr. 98 / 2021privind aprobarea depunerii cererii de finantare prin Programul National de Investitii „Anghel Saligny” pentru obiectivul de investiții “Studiu de fezabilitate pentru realizare traseu ocolitor trafic greu pe segmentul Stoenești – Aricesti – Buda si parcare tiruri, centre destinate transportului si serviciilor conexe”2021/10/28
HCL nr. 97 / 2021privind aprobarea implementării proiectului „Modernizare drumuri agricole cu o lungime de până la 15km” în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală2021/10/28
HCL nr. 96 / 2021privind atestarea apartenetei la domeniul public al comunei 􏰉􏰑􏰒􏰓􏰔􏰕􏰖􏰒􏰒 􏰈􏰗􏰘􏰖􏰒􏰙􏰗􏰚􏰒 a unui numar de cinci drumuri de exploatare aflate in extravilanul comunei 􏰉􏰑􏰒􏰓􏰔􏰕􏰖􏰒􏰒 􏰈􏰗􏰘􏰖􏰒􏰙􏰗􏰚􏰒, judetul Prahova2021/10/28
HCL nr. 95 / 2021privind aprobarea depunerii cererii de finantare prin Programul National de Investitii „Anghel Saligny” pentru obiectivul de investiții “Studiu de fezabilitate pentru amenajare rețea de piste, benzi și trasee velo care să asigure legătura cu Tîrgșoru Nou și Ariceștii Rahtivani”2021/10/28
HCL nr. 94 / 2021privind acordarea unui mandat special Primarului comunei Ariceștii Rahtivani , în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”2021/10/28
HCL nr. 93 / 2021privind decontarea pe lunile iunie și iulie 2021 a cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice care-şi desfăşoară activitatea pe raza administrativ teritorială a comunei Ariceştii Rahtivani2021/09/30
HCL nr. 92 / 2021privind acordarea unui mandat special Primarului comunei Ariceștii Rahtivani să voteze în numele comunei Ariceștii Rahtivani și pe seama acesteia, în Adunarea Generală a A.D.I. ”Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova” Prahova pentru rezilierea Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activitatii de colectare, transport si transfer a deseurilor municipale in zonele 2 Boldesti Scaieni si 6 Valea Doftanei nr. 1792 din 13.09.20162021/09/30
HCL nr. 91 / 2021privind aprobarea Structurii organizatorice şi a Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Ariceştii Rahtivani2021/09/30
HCL nr. 90 / 2021privind aprobarea încheierii unui parteneriat între Comuna Ariceștii Rahtivani prin Consiliul local și S.C. ELEMENT INVESTMENTS SRL în vederea realizării lucrărilor de modernizareparțială DE 213 în cadrul proiectului ”Modernizare DE 213 și Amenajare intersecție acces DN 72 cu DE 213”2021/09/30
HCL nr. 89 / 2021privind modificarea Hotărârii Consiliului local Ariceștii Rahtivani nr. 67/2021 privind aprobarea înființării instituției publice denumită Club Sportiv Ariceștii Rahtivani ,în subordinea Consiliului Local Ariceștii Rahtivani , structură sportivă cu personalitate juridică, de drept public si aprobarea Regulamentului de Organizare si Funcționare, a Organigramei siStatului de funcții al acestuia2021/09/30
HCL nr. 88 / 2021privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Ariceștii Rahtivani pe anul 2021 și estimari 2022-20242021/09/27
HCL nr. 87 / 2021privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al comunei Ariceştii Rahtivani în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale, comuna Ariceştii Rahtivani şi în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale, Sat Nedelea, comuna Ariceştii Rahtivani2021/08/25
HCL nr. 86 / 2021privind decontarea pe lunile mai și iunie 2021 a cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice care-şi desfăşoară activitatea pe raza administrativ teritorială a comunei Ariceştii Rahtivani2021/08/25
HCL nr. 85 / 2021privind retragerea dreptului de folosință a lotului de teren atribuit domnului Duță Eduard, în baza Hotărârii Consiliului Local al comunei Ariceștii Rahtivani nr. 57/2019 și a Hotărârii Consiliului Local al comunei Ariceștii Rahtivani nr. 81 / 2020, pentru construirea unei locuințe proprietate personală pentru tineri, în condițiile Legii nr. 15 / 2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe terenuri proprietate privată ale comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova2021/08/25
HCL nr. 84 / 2021privind atestarea apartenenței la domeniul privat al comunei Ariceștii Rahtivani a suprafeței de 323 mp teren intravilan, situat în comuna Ariceștii Rahtivani, sat Ariceștii Rahtivani, str. Neagoe Basarab nr. 187 B, județul Prahova, T 23, Cc 1666, C.F. nr. 250192021/08/25
HCL nr. 83 / 2021privind aprobarea taxelor de închiriere și a Regulamentului privind modalitatea de închiriere a utilajelor aflate în patrimoniul comunei Ariceștii Rahtivani2021/08/25
HCL nr. 82 / 2021privind darea în administrare a unor imobile către Clubul Sportiv Ariceștii Rahtivani, persoană juridică de drept public, în subordinea Consiliului local Ariceștii Rahtivani2021/08/25
HCL nr. 81 / 2021privind aprobarea contractului de management pentru exercitarea funcției de Administrator Club Sportiv2021/08/25
HCL nr. 80 / 2021privind aprobarea unor măsuri care să contribuie la dezvoltarea spațială echilibrată, la protecția patrimoniului natural și construit, la îmbunătățirea condițiilor de viață a cetățenilor și la conservarea terenurilor agricole fertile2021/08/25
HCL nr. 79 / 2021privind aprobarea stabilirii și sancționării faptelor ce constituie contravenții pe raza administrativ-teritorială a comunei Ariceștii Rahtivani2021/08/25
HCL nr. 78 / 2021privind aprobarea documentatiei “ PUZ – EXTINDERE INTRAVILAN (S= 33000 mp) SI PARCELARE TEREN PENTRU ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE SI ZONA CAI DE COMUNICATII RUTIERE (Sstud = 41764 mp) in com. Aricestii Rahtivani , Sat Buda, nr. Cadastral 23657, tarlale 69 ,13, 40, parcelele 378/11/1, A 40, A 214, CCN 212, DJ 101I, De 210/1, De 213 “ .2021/08/25
HCL nr. 77 / 2021privind aprobarea acordului între Unitatea Administrativ Teritorială Județul Prahova și Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Ariceștii Rahtivani în vederea realizării documentațiilor tehnico – economice pentru investiția „Extindere rețea de distribuție gaze naturale în unele localități din Județul Prahova”2021/08/16
HCL nr. 76 / 2021privind decontarea pe lunile martie, aprilie și mai 2021 a cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice care-şi desfăşoară activitatea pe raza administrativ teritorială a comunei Ariceştii Rahtivani2021/07/28
HCL nr. 75 / 2021privind aprobarea Listei cuprinzând cererile propuse a fi aprobate în vederea atribuirii unor loturi de teren pentru construirea unei locuințe proprietate personală pentru tineri, în condițiile Legii nr. 15 / 2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe terenuri proprietate privată ale comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova2021/07/28
HCL nr. 74 / 2021privind retragerea dreptului de folosință a lotului de teren atribuit domnului Dumitru Theodor Mihai, în baza Hotărârii Consiliului Local al comunei Ariceștii Rahtivani nr. 57/2019 și a Hotărârii Consiliului Local al comunei Ariceștii Rahtivani nr. 50 / 2021, pentru construirea unei locuințe proprietate personală pentru tineri, în condițiile Legii nr. 15 / 2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe terenuri proprietate privată ale comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova2021/07/28
HCL nr. 73 / 2021privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada august – octombrie 20212021/07/28
HCL nr. 72 / 2021privind aprobarea contului de execuție bugetară pentru Trimestrul II al anului 20212021/07/28
HCL nr. 71 / 2021privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Ariceștii Rahtivani pe anul 2021 și estimari 2022-20242021/07/28
HCL nr. 70 / 2021privind aprobarea utilizarii in anul 2021 a excedentului bugetului local2021/07/28
HCL nr. 69 / 2021privind constatarea oportunității aprobării inițerii demersurilor necesare înființării Grădiniței cu program prelungit Târgșoru Nou2021/07/28
HCL nr. 68 / 2021privind aprobarea emiterii acordului prealabil în vederea reabilitării/modernizării Drumului de exploatare nr. 510 si Drumului de exploatare nr. 526 apartinand comunei Aricestii Rahtivani de către S.C. Class Beton Agregate S.R.L.2021/07/28
HCL nr. 67 / 2021privind aprobarea înființării instituției publice denumită Club Sportiv Ariceștii Rahtivani ,în subordinea Consiliului Local Ariceștii Rahtivani , structură sportivă cu personalitate juridică, de drept public si aprobarea Regulamentului de Organizare si Funcționare, a Organigramei si Statului de funcții al acestuia2021/07/28
HCL nr. 66 / 2021privind punerea la dispozitia proiectului „WATMAN –Sistem informațional pentru managementul integrat al apelor–etapa II” dezvoltat de către Administrația Națională „Apele Romane”, a unor terenuri pentru constructia/extinderea/reabilitarea noilor investitii aferente acestuia2021/07/07
HCL nr. 65 / 2021privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al comunei Ariceștii Rahtivani a suprafeței de 645 mp teren situat în extravilanul satului Nedelea, comuna Ariceștii Rahtivani, județul Prahova, T 1, Ps 5, C.F. nr. 260132021/07/07
HCL nr. 64 / 2021privind aprobarea cumpărării unui imobil – teren în suprafaţa de 792 mp, situat în intravilanul satului Nedelea, comuna Ariceștii Rahtivani, județul Prahova T 10, P 829, 930 categoria de folosință livadă, C.F. 260102021/07/07
HCL nr. 63 / 2021privind aprobarea Listei cuprinzând persoanele propuse a li se retrage dreptul de folosință a unor loturi de teren atribuite în baza Hotărârii Consiliului Local al comunei Ariceștii Rahtivani nr. 57/2019 și a unor Hotărâri ale Consiliului Local al comunei Ariceștii Rahtivani pentru construirea unor locuințe proprietate personală pentru tineri, în condițiile Legii nr. 15 / 2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe terenuri proprietate privată ale comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova2021/06/23
HCL nr. 62 / 2021privind atestarea faptului că suprafața de teren de 552 mp care face obiectul contractului de concesiune încheiat între Consiliul local Ariceștii Rahtivani și S.C. BOS TRANS S.R.L., înregistrat cu nr. 1953 din 06.06.1996 este indiviză din suprafața de 2003 mp înscrisă în C.F. nr. 21585, identificată cu nr. cadastral 21585, situată în comuna Ariceștii Rahtivani, sat Ariceștii Rahtivani, T 32, Cc 2350 și Cc 23512021/06/23
HCL nr. 61 / 2021privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Parohiei Ariceștii Rahtivani, pentru completarea fondurilor proprii în scopul realizării investiției “ Modificare și extindere clopotniță (Corp C2), cu capelă mortuară, construire alei și împrejmuire parțială”2021/06/23
HCL nr. 60 / 2021privind însuşirea Raportului de Evaluare pentru suprafaţa de 792 mp teren situat în intravilanul satului Nedelea, comuna Ariceștii Rahtivani, județul Prahova, T 10, P 829, 830, categoria de folosință livadă, C.F. nr. 26010, în vederea achiziționării2021/06/23
HCL nr. 59 / 2021privind însușirea și aprobarea documentației cu propunerea de dezlipire a imobilului – teren, în suprafață de 193425 mp, categoria de folosință pășune, situat în extravilanul comunei Ariceștii Rahtivani, sat Nedelea, județul Prahova, T1, Ps5,identificat cu nr. cadastral 25523, înscris în Cartea Funciară nr. 25523 , teren aparținând domeniului privat al comunei Ariceștii Rahtivani2021/06/09
HCL nr. 58 / 2021privind aprobarea cumpărării terenului în suprafaţa de 7577 mp, T 15, Ps 871 CF nr. 25384 și a terenului in suprafata de 700 mp, T15, P 873 CF nr. 20390, situate în intravilanul satului Stoenești, comuna Ariceștii Rahtivani, județul Prahova2021/06/09
HCL nr. 57 / 2021privind incheierea exercitiului bugetar al comunei Aricestii Rahtivani , judetul Prahova pe anul 20202021/05/26
HCL nr. 56 / 2021privind aprobarea cumpărării imobilului clădire ”DISCO-BAR” situată în satul Stoenești, strada Carol I nr. 1, T1, P. 55 și 56, comuna Ariceștii Rahtivani, județul Prahova, C.F. nr. 24754 – C 12021/05/26
HCL nr. 55 / 2021privind aprobarea prelungirii Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului public de alimentare cu apă și canalizare nr. 9373 din 09.09.20112021/05/26
HCL nr. 54 / 2021privind darea în administrare a investițiilor: ”Construire rețea de alimentare cu apă potabilă, satul Ariceștii Rahtivani, comuna Ariceștii Rahtivani, județul Prahova” și ”Construire branșamente rețea alimentare cu apă potabilă în satul Ariceștii Rahtivani, comuna Ariceștii Rahtivani, județul Prahova ”către S.C. “SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ARICEȘTII RAHTIVANI” S.R.L.2021/05/26
HCL nr. 53 / 2021privind atestarea apartenenței la domeniul public al comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova a investițiilor: ,,Construire rețea de alimentare cu apă potabilă, satul Ariceștii Rahtivani, comuna  Ariceștii Rahtivani, județul Prahova’’ și ,,Construire branșamente retea alimentare cu apă potabilă în satul Ariceștii Rahtivani, comuna Ariceștii Rahtivani, județul Prahova’’2021/05/26
HCL nr. 52 / 2021privind  anularea anexei la Hotărârea Consiliului local Ariceștii Rahtivani nr. 38/2006 privind inventarierea bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Ariceștii Rahtivani pentru terenul intravilan în suprafață de 700 mp, situat în tarlaua 15, parcela 873, comuna Ariceștii Rahtivani, sat Stoenești2021/05/26
HCL nr. 51 / 2021privind aprobarea participării la cursuri de pregătire, formareși perfecționare profesională a consilierilor locali din cadrul Consiliului local Ariceștii Rahtivani în anul 20212021/05/13
HCL nr. 50 / 2021privind aprobarea Listei cuprinzând cererile propuse a fi aprobate în vederea atribuirii unor loturi de teren pentru construirea unei locuințe proprietate personală pentru tineri, în condițiile Legii nr. 15 / 2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe terenuri proprietate privată ale comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova2021/05/13
HCL nr. 49 / 2021privind însuşirea Raportului de Evaluare pentru imobil – Clădire ”DISCO-BAR” situată în satul Stoenești, strada Carol I nr. 1, T1, P. 55 și 56, comuna Ariceștii Rahtivani, județul Prahova, C.F. nr. 24754 – C 1, în vederea achiziționării2021/05/13
HCL nr. 48 / 2021privind însuşirea Raportului de Evaluare pentru suprafaţa de 7577 mp teren situat în intravilanul satului Stoenești, comuna Ariceștii Rahtivani, județul Prahova, T.15, Ps 871 număr cadastral 25384, în vederea achiziționării2021/05/13
HCL nr. 47 / 2021privind încetarea mandatului de consilier local al domnului Dima Ionuț-Cristian prin demisie și vacantarea locului deținut de acesta2021/05/13
HCL nr. 46 / 2021privind aprobarea documentatiei “ PUZ – MODIFICARE REGLEMENTARI URBASNISTICE ZONE FUNCTIONALE SI AMENAJARE DRUM ACCES (Sstud = 259 936 MP) – com. Aricestii Rahtivani, sat Buda nr. cadastral 25600, Tarla 70, Parcelele A 383/40, A 383/41; nr.cadastral 23638, tarla 70, parcelele A 383/40, A 383/41; nr.cadastra 22529, tarla 70, parcelele A 383/40, A 383/41; nr.cadastral 25598, tarla 70, parcelele A 383/40, A 383/41; nr.cadastral 24616, tarla 70, parcela A 383/37; nr. cadastral 24618, tarla 70, parcela A 383/38; nr.cadastral 24617, …2021/05/13
HCL nr. 45 / 2021privind mandatarea reprezentanților Consiliului local al comunei Ariceștii Rahtivani în Adunarea Generală a Asociaților la S.C. „Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani” S.R.L. pentru aprobarea situațiilor financiare individuale întocmite la data de 31.12.2020, raportului auditorului independent și repartizarea pe destinatii a profitului net aferent anului 2020 al S.C. „Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani” S.R.L.2021/05/13
HCL nr. 44 / 2021privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al S.C. „Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani” S.R.L.2021/05/13
HCL nr. 43 / 2021privind modificarea și completarea art. 3 din Hotărârea Consiliului local Aricestii Rahtivani nr. 42/2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuielial comunei Ariceștii Rahtivani pe anul 2021 și estimari 2022-20242021/04/20
HCL nr. 42 / 2021privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Ariceștii Rahtivani pe anul 2021 și estimari 2022-20242021/04/20
HCL nr. 41 / 2021privind aprobarea utilizarii in anul 2021 a excedentului bugetului local2021/04/20
HCL nr. 40 / 2021privind aprobarea contului de execuție bugetară pentru Trimestrul I al anului 20212021/04/20
HCL nr. 39 / 2021privind aprobarea modelului legitimației pentru aleșii locali și a modelului semnului distinctiv al calității acestora2021/04/20
HCL nr. 38 / 2021privind completarea Anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 4/29.01.2020 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcţiilor din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” utilizate în aparatul de specialitate al Primarului comunei Ariceştii Rahtivani și al SPCLEP Ariceștii Rahtivani2021/04/20
HCL nr. 37 / 2021privind acordarea unui mandat special Primarului comunei Ariceștii Rahtivani să voteze în numele comunei Ariceștii Rahtivani și pe seama acesteia, în Adunarea Generală a A.D.I. ”Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova” să nu aprobe și să nu semneze Actul adițional nr. 8 la contractul nr. 1792 din 13.09.2016 – ” Delegare prin concesiune a gestiunii activității de colectare, transport și transfer a deseșeurilor municipale în zonele: 2Boldești Scăeni și 6-Valea Doftanei”2021/04/20
HCL nr. 36 / 2021privind constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros, in favoarea Companiei Naționale Poșta Română S.A., pentru terenul apartinând domeniului public al comunei Ariceștii Rahtivani, situat în comuna Ariceştii Rahtivani, sat Ariceştii Rahtivani, T23, PCc1666, în suprafață de 323mp, înscris în C.F. nr. 25019 și aprobarea Raportului de evaluare întocmit de evaluator ANEVAR în vederea constituirii dreptului de superficie2021/04/20
HCL nr. 35 / 2021privind aprobarea Listei cuprinzând cererile propuse a fi aprobate în vederea atribuirii unor loturi de teren pentru construirea unei locuințe proprietate personală pentru tineri, în condițiile Legii nr. 15 / 2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe terenuri proprietate privată ale comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova2021/04/20
HCL nr. 34 / 2021privind aprobarea Listei cuprinzând persoanele propuse a li se retrage dreptul de folosință a unor loturi de teren atribuite în baza Hotărârii Consiliului Local al comunei Ariceștii Rahtivani nr. 57/2019 și a unor Hotărâri ale Consiliului Local al comunei Ariceștii Rahtivani pentru construirea unor locuințe proprietate personală pentru tineri, în condițiile Legii nr. 15 / 2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe terenuri proprietate privată ale comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova2021/04/20
HCL nr. 33 / 2021privind organizarea reţelei de învăţământ preuniversitar de stat din comuna Ariceştii Rahtivani, pentru anul şcolar 2021-20222021/04/20
HCL nr. 32 / 2021privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada mai – iulie 20212021/04/20
HCL nr. 31 / 2021privind aprobarea lucrărilor propuse a fi executate din cota de dezvoltare a S.C Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani S.R.L2021/04/20
HCL nr. 30 / 2021privind aprobarea tarifelor pentru servicii conexe prestate către terți de către S.C Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani S.R.L2021/04/20
HCL nr. 29 / 2021privind aprobarea cotelor normate ale pierderilor de apă în sistemul de alimentare operat de S.C. Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani SRL2021/04/20
HCL nr. 28 / 2021privind mandatarea reprezentanților Consiliului local al comunei Ariceștii Rahtivani în Adunarea Generală a Asociaților la S.C. „Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani” S.R.L. pentru aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Administrație pentru semestrul 2 al anului 2020 și aprobarea Raportului anual al Comitetului de Remunerare și Nominalizare din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. „Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani” S.R.L.2021/04/20
HCL nr. 27 / 2021privind mandatarea reprezentanților Consiliului local al comunei Ariceștii Rahtivani în Adunarea Generală a Asociaților la S.C. „Serviciul Public de Alimentare cu ApăAriceștii Rahtivani” S.R.L. pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al S.C. „Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani” S.R.L.2021/04/20
HCL nr. 26 / 2021privind aprobarea acordului între Unitatea Administrativ Teritorială Județul Prahova și Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Ariceștii Rahtivani în vederea realizării documentațiilor tehnico – economice pentru investiția „Extindere rețea de distribuție gaze naturale în unele localități din Județul Prahova”2021/03/31
HCL nr. 25 / 2021privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova, pentru perioada 2021-20272021/03/31
HCL nr. 24 / 2021privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului local al comunei Ariceștii Rahtivani, judeţul Prahova2021/03/31
HCL nr. 23 / 2021privind aprobarea unui Parteneriat pentru Dezvoltare Locala între U.A.T. Comuna Ariceștii Rahtivani si Asociatia Centrul de Resurse Apollo pentru proiectul ” Sunt activ, sunt cetatean”2021/03/31
HCL nr. 22 / 2021privind modificarea și completarea art. 34 din Regulamentul de Organizare și Funcționare a aparatului de specialitate al Primarului comunei Ariceștii Rahtivani aprobat prin H.C.L.Ariceștii Rahtivani nr. 18 din 26.03.20152021/03/31
HCL nr. 21 / 2021privind modificarea și completarea art. 1 din H.C.L. Ariceștii Rahtivani nr. 109/2020 privind aprobarea implementării proiectului ”Dotare Compartiment servicii de utilități publice localeși întreținere din cadrul Primăriei Comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova”2021/03/31
HCL nr. 20 / 2021privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Comunei Ariceștii Rahtivani, judeţul Prahova, care vor face parte din Comisia de evaluare a performanţelor individuale ale secretarului general al Comunei Ariceștii Rahtivani2021/03/31
HCL nr. 19 / 2021privind decontarea pe lunile ianuarie și februarie 2021 a cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice care-şi desfăşoară activitatea pe raza administrativ teritorială a comunei Ariceştii Rahtivani2021/03/31
HCL nr. 18 / 2021privind aprobarea numărului de burse și a cuantumului burselor pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat pentru anul 20212021/03/31
HCL nr. 17 / 2021privind aprobarea transmiterii dreptului de concesiune asupra terenului situat în comuna Ariceştii Rahtivani, sat Ariceştii Rahtivani, T58, PCc333, lot nr. 19, CF nr. 25473, în suprafață din acte de 921,9 mp (965 mp din masuratori), numiților Floricică Aurelian-Ionuț și Floricică Adriana2021/03/31
HCL nr. 16 / 2021privind aprobarea transmiterii dreptului de concesiune asupra terenului situat în comuna Ariceştii Rahtivani, sat Buda, T12, PCc33, lot nr. 80, în suprafață de 980mp, înscris în C.F. nr. 23227, numiților Mihalcea Liviu-George și Mihalcea Minelia-Aneta2021/03/31
HCL nr. 15 / 2021privind decontarea pe lunile octombrie, noiembrie și decembrie 2020 a cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice care-şi desfăşoară activitatea pe raza administrativ teritorială a comunei Ariceştii Rahtivani2021/03/17
HCL nr. 14 / 2021privind completarea Anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 4/29.01.2020 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcţiilor din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” utilizate în aparatul de specialitate al Primarului comunei Ariceştii Rahtivani și al SPCLEP Ariceștii Rahtivani2021/03/17
HCL nr. 13 / 2021privind desemnarea reprezentantilor comunei Aricestii Rahtivani in Adunarea Generala a Asociaților și modificarea Actului Constitutiv al S.C. „Serviciul Public de Alimentare cu Apa Ariceştii Rahtivani ”S.R.L.2021/03/03
HCL nr. 12 / 2021privind aprobarea prelungirii prin act aditional a contractului de comodat nr. 5426 / 19.03.20182021/02/24
HCL nr. 11 / 2021privind aprobarea Listei cuprinzând cererile propuse a fi aprobate în vederea atribuirii unor loturi de teren pentru construirea unei locuințe proprietate personală pentru tineri, în condițiile Legii nr. 15 / 2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe terenuri proprietate privată ale comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova2021/02/24
HCL nr. 10 / 2021privind aprobarea Listei cuprinzând persoanele propuse a li se retrage dreptul de folosință a unor loturi de teren atribuite în baza Hotărârii Consiliului Local al comunei Ariceștii Rahtivani nr. 57/2019 și a unor Hotărâri ale Consiliului Local al comunei Ariceștii Rahtivani pentru construirea unor locuințe proprietate personală pentru tineri, în condițiile Legii nr. 15 / 2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe terenuri proprietate privată ale comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova2021/02/24
HCL nr. 9 / 2021privind aprobarea Structurii organizatorice şi a Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Ariceştii Rahtivani2021/02/24
HCL nr. 8 / 2021privind aprobarea propunerii de schimbare a destinației clădirii “Atelier Scoala Stoenești”, situată în comuna Ariceștii Rahtivani, sat Stoenesti, T11, P675, strada Mihail Kogălniceanu nr. 73, în vederea folosirii pentru servicii medicale2021/02/24
HCL nr. 7 / 2021privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați la obiectivele de investiție ” Proiectare si executie canalizare in satele Ariceștii Rahtivani-Nedelea”, “Proiectare si executie canalizare in satele TîrgșoruNou – Stoenești”și “Proiectare si executie canalizare in satul Buda“2021/02/24
HCL nr. 6 / 2021privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați la obiectivul de investiție ”Amenajare zona multifuncțională punct Trestioreanu în comuna Ariceștii Rahtivani – județul Prahova”2021/02/24
HCL nr. 5 / 2021privind aprobarea Listei cuprinzând cererile propuse a fi aprobate în vederea atribuirii unor loturi de teren pentru construirea unei locuințe proprietate personală pentru tineri, în condițiile Legii nr. 15 / 2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe terenuri proprietate privată ale comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova2021/01/27
HCL nr. 4 / 2021privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada februarie – aprilie 20212021/01/27
HCL nr. 3 / 2021privind aprobarea planului de actiuni de interes local pentru repartizarea orelor de munca efectuate de catre beneficiarii de venit minim garantat pentru anul 20212021/01/27
HCL nr. 2 / 2021privind aprobarea numărului de posturi de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav, în cadrul Primariei comunei Ariceștii Rahtivani, pentru anul 20212021/01/27
HCL nr. 1 / 2021privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2020, din excedentul bugetului local2021/01/06

Arhivă Hotărâri ale Consiliului local 

Comments are closed.