Dezbatere publica – Proiect bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2024

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale , cu modificările și completările ulterioare , Primăria Comunei Ariceștii Rahtivani a inițiat procedura de consultare publică privind Proiectul bugetului local al Comunei Ariceștii Rahtivani pe anul 2024.

Citeste mai mult

Anunt public – PUZ – Stabilire indicatori urbanism si reglementare teren

In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu privire la proiectul PUZ – « STABILIRE INDICATORI URBANISTICI SI REGLEMENTARE TEREN IN INTRAVILAN (S= 144035 mp), PENTRU ZONA MIXTA INSTITUTII SI SERVICII SI UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITARE (Sstud = 150798 mp)” – comuna Aricestii Rahtivani, Sat Aricestii Rahtivani, nr cadastral 25447 (tarla 68, parcela A 377/5, 377/4, 377/3, cu acces din De 225, De 370 »

Citeste mai mult

Dezbatere publica – Proiect de hotarare privind delegarea gestiuni serviciului edilitar – gospodăresc, parte din administrarea domeniului public și privat al Comunei Ariceștii Rahtivani către Societatea SERVICII DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ ARICEȘTII RAHTIVANI S.R.L.

Anunt Public – PUZ – Extindere intravilan (S= 29997 mp)

PUZ : DETALIERE RLU APROBAT PRIN HCL NR. 3/25.01.2023 – „Extindere intravilan (S= 29997 mp) pentru zona de unitati industriale si depozitare ( Sstud = 82711 mp)”  –  comuna Aricestii Rahtivani, Sat Stoenesti,  NC 26633 (Tarla 81, Parcelele  434/8, 434/9, 434/10, 434/11, 434/12,434/13) »

   Initiator : SC ELIS PAVAJE SRL

Citeste mai mult

Dezbatere publica – Proiect aprobare Strategie de Smart Village

Primăria comunei Ariceștii Rahtivani, cu sediul în comuna Ariceștii Rahtivani, sat Ariceștii Rahtivani, strada Neagoe Basarab nr.249, județul Prahova, a inițiat procedura de consultare publică în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu privire la un proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei Ariceștii Rahtivani privind aprobarea Strategiei de Smart Village a comunei Ariceștii Rahtivani și a planului de acțiune privind energia durabilă și climă a localității Ariceștii Rahtivani, județul Prahova.

Citeste mai mult

Dezbatere publica – Stabilirea prețului pentru serviciul de alimentare cu apă potabilă prestart de S.C. Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani S.R.L.

Primăria comunei Ariceștii Rahtivani, cu sediul în comuna Ariceștii Rahtivani, sat Ariceștii Rahtivani, strada Neagoe Basarab nr.249, județul Prahova, a inițiat procedura de consultare publică în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu privire la un proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei Ariceștii Rahtivani privind stabilirea prețului pentru serviciul de alimentare cu apă potabilă prestart de S.C. Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani S.R.L.

Citeste mai mult

Dezbatere publica – Regulamentul  Local De Implicare Si Consultare A Publicului In Elaborarea Sau Revizuirea Documentatiilor De Urbanism Si Amenajarea Teritoriului  

Primăria comunei Ariceștii Rahtivani, cu sediul în comuna Ariceștii Rahtivani, sat Ariceștii Rahtivani, strada Neagoe Basarab nr.249, județul Prahova, a inițiat procedura de consultare publică în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu privire la un proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei Ariceștii Rahtivani privind APROBAREA REGULAMENTULUI  LOCAL DE IMPLICARE SI CONSULTARE A PUBLICULUI IN ELABORAREA SAU REVIZUIREA DOCUMENTATIILOR DE URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI  »

Citeste mai mult

Dezbatere publica – Stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2024

Primăria comunei Ariceștii Rahtivani, cu sediul în comuna Ariceștii Rahtivani, sat Ariceștii Rahtivani, strada Neagoe Basarab nr.249, județul Prahova, a inițiat procedura de consultare publică în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu privire la un proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei Ariceștii Rahtivani privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2024

Citeste mai mult