Dezbatere publica – Proiect privind aprobare masuri dezvoltare spatiala

Primăria comunei Ariceștii Rahtivani, cu sediul în comuna Ariceștii Rahtivani, sat Ariceștii Rahtivani, str. Neagoe Basarab, nr. 249, județul Prahova, a inițiat procedura de consultare publică în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu privire la un proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri care să contribuie la dezvoltarea spațială echilibrată, la protecția patrimoniului natural și construit, la îmbunătățirea condițiilor de viață a cetățenilor și la conservarea terenurilor agricole fertile

Citeste mai mult

Dezbatere publica – Proiect privind PUZ extindere intravilan

In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu privire la proiectul   “ PUZ – EXTINDERE INTRAVILAN (S= 33000 mp) SI PARCELARE TEREN PENTRU  ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE SI ZONA CAI DE COMUNICATII RUTIERE (Sstud = 41764 mp) in  com. Aricestii Rahtivani , Sat Buda, nr. Cadastral 23657, tarlale 69, 13, 40, parcelele 378/11/1, A 40, A 214,  CCN 212, DJ 101I, De 210/1, De 213 “.

Citeste mai mult

Dezbatere publica – Proiect privind aprobarea stabilirii și sancționării faptelor ce constituie contravenții pe raza administrativ-teritorială a comunei Ariceștii Rahtivani

Primăria comunei Ariceștii Rahtivani, cu sediul în comuna Ariceștii Rahtivani, sat Ariceștii Rahtivani, str. Neagoe Basarab, nr. 249, județul Prahova, a inițiat procedura de consultare publică în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu privire la un proiect de hotărâre privind  aprobarea stabilirii și sancționării faptelor ce constituie contravenții pe raza administrativ-teritorială a comunei Ariceștii Rahtivani.

Citeste mai mult

Dezbatere publica – Proiect infiintare instituție publica denumită Club Sportiv Ariceștii Rahtivani

Primăria comunei Ariceștii Rahtivani, cu sediul în comuna Ariceștii Rahtivani, sat Ariceștii Rahtivani, str. Neagoe Basarab, nr. 249, județul Prahova, a inițiat procedura de consultare publică în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu privire la un proiect de hotărâre privind aprobarea înființării instituției publice denumită Club Sportiv Ariceștii Rahtivani ,în subordinea Consiliului Local Ariceștii Rahtivani , structură sportivă cu personalitate juridică, de drept public si aprobarea Regulamentului de Organizare si Funcționare, a Organigramei si Statului de funcții al acestuia.

Citeste mai mult