Dezbatere publica – Actualizare Plan Urbanistic General si Regulament Local de Urbanism

Comuna Aricestii Rahtivani, judetul Prahova , prin prezentul anunt invita toti factorii interesati , organizatii ale societatii civile, reprezentanti ai cetatenilor, ai sectorului de afaceri sa participe la dezbaterea publica ce va avea loc in data de 03.05.2023, ora 14.00, la Caminul Cultural Aricestii Rahtivani, avand ca obiect documenatia “ Actualizare Plan Urbanistic General si Regulament Local de Urbanism al comunei Aricestii Rahtivani, judetul Prahova”

Citeste mai mult

Anunt public – Proiect completare RLU aferent – PUZ – introducere teren in intravilan (s=24000mp)

In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu privire la proiectul « COMPLETARE RLU AFERENT – “PUZ – INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN (S=24000mp) –ZONA MIXTA INSTITUTII SI SERVICII, UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITE SI CAI DE COMUNICATII SI CONSTRUCTII AFERENTE SI ZONA CAI DE COMUNICATII SI CONSTRUCTII AFERENTE PENTRU AMPLASARE SEDIU SOCIETATE TRANSPORT, DEPOZIT LOGISTIC SI PARCARE AFERENTA (Sst=27721mp)“ – comuna Aricestii Rahtivani, NC 21603 (tarla 73, Parcela A388/19), DN 72, De 376 »

Citeste mai mult

Dezbatere publica – Actualizare PUG si Regulament local de Urbanism

In conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind „Amenajarea teritoriului si urbanismul”, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordinului Ministrului Dezvoltarii Regionale si Turismului nr. 2710/30.12.2010 pentru aprobarea ,,Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism” , publicul este invitat in perioada 01.02.2023-20.03.2023 sa transmita observatii cu caracter de recomandare referitoare la documentatia “ Actualizare Plan Urbanistic General si Regulament Local de Urbanism al comunei Aricestii Rahtivani, judetul Prahova” . 

Citeste mai mult

Dezbatere publica – Proiect bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2023

Primaria comunei Aricestii Rahtivani, cu sediul in comuna Aricestii Rahtivani, sat Aricestii Rahtivani, strada Neagoe Basarab, nr. 249, judetul Prahova a initiat procedura de consultare publica in conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica si ale Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu privire la un proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Ariceștii Rahtivani pe anul 2023 si estimari 2024-2026. 

Citeste mai mult

Dezbatere publica – Proiect impozite si taxe locale pe anul 2023

Primăria comunei Ariceștii Rahtivani, cu sediul în comuna Ariceștii Rahtivani, sat Ariceștii Rahtivani, strada Neagoe Basarab nr.249, județul Prahova, a inițiat procedura de consultare publică în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu privire proiectul de hotărâre inițiat de Primarul comunei Ariceștii Rahtivani privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2023.

Citeste mai mult