Invitatie participare – pentru obiectivul – Alimentare cu energie electrică Cladire Multifunctională, Parc, Gradiniță și Sala de sport nr.cad. 24742 -lot 1, comuna Aricestii Rahtivani, Judetul Prahova

Invitatie participare – Servicii de verificare a proiectului tehnic pentru obiectivul – SISTEM DE CANALIZARE APE MENAJERE ȘI STAȚIE DE EPURARE ÎN COMUNA ARICEȘTII RAHTIVANI, JUDEȚUL PRAHOVA (etapa 1, etapa 2, etapa 3)