Dezbatere publica – Proiect impozite si taxe locale pe anul 2022

Primăria comunei Ariceștii Rahtivani, cu sediul în comuna Ariceștii Rahtivani, sat Ariceștii Rahtivani, str. Neagoe Basarab, nr. 249, județul Prahova, a inițiat procedura de consultare publică în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu privire la un proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2022

Citeste mai mult

Dezbatere publica – Proiect anulare majorari obligatii bugetare

Primăria comunei Ariceștii Rahtivani, cu sediul în comuna Ariceștii Rahtivani, sat Ariceștii Rahtivani, nr. 75, județul Prahova, a inițiat procedura de consultare publică în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu privire la un proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei Ariceștii Rahtivani privind anularea majorărilor de întârziere pentru obligaţiile bugetare principale restante la 31 martie 2020 datorate bugetului local de către debitorii persoane juridice, persoane fizice şi entităţi fără personalitate juridică, în condiţiile O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal precum și pentru instituirea unor facilităţi fiscale, modificata prin O.U.G. nr. 19/2021.

Citeste mai mult

Dezbatere publica – Proiect de stema a comunei Aricestii Rahtivani

Primăria comunei Ariceștii Rahtivani, cu sediul în comuna Ariceștii Rahtivani, sat Ariceștii Rahtivani, nr. 75, județul Prahova, a inițiat procedura de consultare publică în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu privire la un proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei Ariceștii Rahtivani privind însușirea variantei finale a proiectului de stemă a comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova

Citeste mai mult

Dezbatere publica – Proiect privind aprobare masuri dezvoltare spatiala

Primăria comunei Ariceștii Rahtivani, cu sediul în comuna Ariceștii Rahtivani, sat Ariceștii Rahtivani, str. Neagoe Basarab, nr. 249, județul Prahova, a inițiat procedura de consultare publică în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu privire la un proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri care să contribuie la dezvoltarea spațială echilibrată, la protecția patrimoniului natural și construit, la îmbunătățirea condițiilor de viață a cetățenilor și la conservarea terenurilor agricole fertile

Citeste mai mult

Dezbatere publica – Proiect privind PUZ extindere intravilan

In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu privire la proiectul   “ PUZ – EXTINDERE INTRAVILAN (S= 33000 mp) SI PARCELARE TEREN PENTRU  ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE SI ZONA CAI DE COMUNICATII RUTIERE (Sstud = 41764 mp) in  com. Aricestii Rahtivani , Sat Buda, nr. Cadastral 23657, tarlale 69, 13, 40, parcelele 378/11/1, A 40, A 214,  CCN 212, DJ 101I, De 210/1, De 213 “.

Citeste mai mult