Dezbatere publica – Tarifele serviciilor prestate de catre Societatea comerciala SERVICII DE GOSPODARIRE COMUNALA ARICESTII RAHTIVANI S.R.L.

Primăria comunei Ariceștii Rahtivani, cu sediul în comuna Ariceștii Rahtivani, sat Ariceștii Rahtivani,, strada Neagoe Basarab nr.249, județul Prahova, a inițiat procedura de consultare publică în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu privire la un proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei Ariceștii Rahtivani privind aprobarea tarifelor serviciilor prestate de către S.C. ,,Servicii de Gospodărire Comunală Ariceștii Rahtivani’’ S.R.L.

Citeste mai mult

Dezbatere publica – Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2023 al Societatii SERVICII DE GOSPODARIRE COMUNALA ARICESTII RAHTIVANI S.R.L.

Primăria comunei Ariceștii Rahtivani, cu sediul în comuna Ariceștii Rahtivani, sat Ariceștii Rahtivani,, strada Neagoe Basarab, nr.249, județul Prahova, a inițiat procedura de consultare publică în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu privire la un proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei Ariceștii Rahtivani privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Societății SERVICII DE  GOSPODĂRIRE COMUNALĂ ARICEȘTII 

Citeste mai mult

Anunt public – PUZ – INTRODUCERERE TEREN IN INTRAVILAN – SC PORTUAR RENTING BUSINESS SRL

“ PUZ – INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN (S= 121 311 mp) PENTRU ZONA  UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITARE (Sstud = 166 843) – comuna Aricestii Rahtivani, sat Nedelea, nr. cadastral 22715 ( tarla 10, parcela Np 27/1, 27/2, 27/3) “;

Initiator :  SC PORTUAR RENTING BUSINESS SRL

Citeste mai mult

Dezbatere publica – Regulamentul SC SERVICII DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ ARICEȘTII RAHTIVANI S.R.L. și a Caietului de sarcini

Primăria comunei Ariceștii Rahtivani, cu sediul în comuna Ariceștii Rahtivani, sat Ariceștii Rahtivani,, strada Neagoe Basarab nr.249, județul Prahova, a inițiat procedura de consultare publică în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu privire la un proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei Ariceștii Rahtivani privind aprobarea Regulamentului Societății comerciale SERVICII DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ ARICEȘTII RAHTIVANI S.R.L. și a Caietului de sarcini privind desfășurarea activităților edilitar-gospodărești

Citeste mai mult