Proiect nr. 162 / 2022 

privind acordarea unui mandat special domnului Gheorghe Orbu în calitate de primar
al comunei Ariceștii Rahtivani pentru a vota in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară “Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor – Prahova”
ajustarea tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubritate

Citeste mai mult

Proiect nr. 155 / 2022 

privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiție ”SF MODERNIZARE, REABILITARE, DIGITALIZARE RETEA APA COMUNA ARICESTII RAHTIVANI, JUDETUL PRAHOVA” – varianta A, cu debit suplimentar de apă obținut din sursă noua ( foraj ) de apă potabilă, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

Citeste mai mult