Proiect nr. 70 / 2021

privind însușirea și aprobarea documentației cu propunerea de dezlipire a imobilului – teren, în suprafață de 193425 mp, categoria de folosință pășune, situat în extravilanul comunei Ariceștii Rahtivani, sat Nedelea, județul Prahova, T1, Ps5,identificat cu nr. cadastral 25523, înscris în Cartea Funciară nr. 25523 , teren aparținând domeniului privat al comunei Ariceștii Rahtivani


Fișiere atașate:

Bookmark the permalink.
Inapoi