Proiect nr. 17 / 2021

privind desemnarea reprezentantilor comunei Aricestii Rahtivani in Adunarea Generala a Asociaților  și modificarea Actului Constitutiv al S.C. „Serviciul Public de Alimentare cu Apa Ariceştii Rahtivani ”S.R.L.

Bookmark the permalink.
Inapoi