Modalităţi de contestare în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate

In cazul in care o persoana se considera vatamata in drepturile sale, prevazute in legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, aceasta poate face plangere la sectia de contencios administrativ a tribunalului in a carei raza teritoriala domiciliaza sau in a carei raza teritoriala se afla sediul autoritatii ori al institutiei publice. Plingerea se face in termen de 30 de zile de la data expirarii termenului prevazut la art. 7 din Legea nr. 544/2001.

Comments are closed.