HCL nr. 148 / 2023

referitoare la aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare privind Modificarea, Completarea si Actualizarea Proiectului Tehnic si Detalii de Execuție pentru investiția „Grădinița cu program prelungit – 3 grupe” – Lot 4 in cadrul obiectivul de investiție major „Proiectare și execuție amenajare zona multifuncțională Trestioreanu”, comuna Aricestii Rahtivani cu suplimentarea a 2 grupe pentru antepreșcolari in vedera stabilirii destinației si autorizării obiectivului de investitii in „Grădinița cu program prelungit pentru preșcolari si antepreșcolari”, comuna Aricestii Rahtivani, județul Prahova

Citeste mai mult