HCL nr. 96 / 2023 

privind aprobarea participarii U.A.T. Comuna Aricestii Rahtivani la ,, Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024” -Programul Rabla Plus 2023 ,cu proiectul ,, Achizitionare autoturism electric – 4 buc ’’

Citeste mai mult

HCL nr. 92 / 2023 

privind aprobarea investitiei, a indicatorilor tehnico-economici la faza de proiect tehnic și detalii de execuție si a devizului general al investiției la obiectivul de investiție ” Proiectare și execuție amenajare teren C.F. nr.26010 în Sat Nedelea pentru activități sportive”

Citeste mai mult

HCL nr. 91 / 2023 

privind aprobarea alocării din bugetul de venituri și cheltuieli al comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova, pentru anul școlar 2023-2024, a sumei de 11 lei/zi/copil din contravaloarea hranei copiilor care frecventează cursurile Grădiniței cu program prelungit Târgșoru Nou

Citeste mai mult