HCL nr. 136 / 2022 

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitie ” S.F. Creare parc si spatiu de joaca si agrement la Stoenesti (Lazarof).” si aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru – Scenariul 1 – varianta cu aleile parcului dalate

Citeste mai mult

HCL nr. 131 / 2022 

privind însușirea și aprobarea documentației cu propunerea de dezlipire a imobilului – teren, în suprafață de 144669 mp, categoria de folosință arabil, situat în extravilanul comunei Ariceștii Rahtivani, sat Stoenești, județul Prahova, T97, Parcela A 497, identificat cu nr. cadastral 26491, înscris în Cartea Funciară nr. 26491 , teren aparținând domeniului privat al comunei Ariceștii Rahtivani

Citeste mai mult

HCL nr. 130 / 2022 

privind însușirea și aprobarea documentației cu propunerea de dezlipire a imobilului – teren, în suprafață de 34351 mp, categoria de folosință arabil, situat în extravilanul comunei Ariceștii Rahtivani, sat Stoenești, județul Prahova, T97, A 499; 501, identificat cu nr. cadastral 26474, înscris în Cartea Funciară nr. 26474 , teren aparținând domeniului privat al comunei Ariceștii Rahtivani

Citeste mai mult

HCL nr. 127 / 2022

privind aprobarea documentatiei “PUZ – EXTINDERE INTRAVILAN (S=1817 mp) ŞI SCHIMBARE DESTINAŢIE TEREN (S = 4183 MP) DIN ZONA UNITAŢII INDUSTRIALE ȊN ZONA DOTARI TEHNICO-EDILITARE PENTRU AMPLASARE STATIE DE EPURARE ŞI AMENAJARE DRUM ACCES (S. stud = 12746 mp) – com. Aricestii Rahtivani, sat Targsoru Nou, nr. cadastral 25197 (tarla 105, parcelele CC 540, A537), De 553 (nr. cadastral 25884), De 541, De 555”

Citeste mai mult

HCL nr. 128 / 2022

privind aprobarea modificării Indicatorului economic valoare, pentru aceleași cantități de lucrări, privind obiectivul de investiții ,,Proiectare și execuție parc de joaca în cartier de locuințe Târgșoru Nou” ca urmare a aplicării Ordonanţei de Urgenta nr. 47/2022

Citeste mai mult