HCL nr. 145 / 2022 

privind acordarea unui mandat special domnului Gheorghe Orbu în calitate de primar al comunei Ariceștii Rahtivani pentru a vota in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară “Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor – Prahova” ajustarea tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubritate

Citeste mai mult

HCL nr. 142 / 2022 

privind aprobarea documentatiei “ P.U.Z – EXTINDERE INTRAVILAN (S= 86301 mp) PENTRU ZONA DOTĂRI SPORTIVE SI AGREMENT PENTRU EXTINDERE BAZA SPORTIVA (S.stud = 90352 mp) – com. Ariceştii Rahtivani, satul Aricestii Rashtivani, nr. cadastral 25254 (tarla 47, parcela A 284), nr. cadastral 26101 ( tarla 47, parcela A284), De 200, De 280 ”

Citeste mai mult

HCL nr. 141 / 2022 

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice la obiectivul de investitie “Proiectare si executie Locuinte sociale (P+2E), alei carosabile si pietonale, spatii verzi si de agrement, parcare, bransamente si instalatii de utilizare si utilitati – comuna Aricestii Rahtivani, sat Buda”

Citeste mai mult

HCL nr. 140 / 2022 

privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiție ”SF MODERNIZARE, REABILITARE, DIGITALIZARE RETEA APA COMUNA ARICESTII RAHTIVANI, JUDETUL PRAHOVA” – varianta A, cu debit suplimentar de apă obținut din sursă noua ( foraj ) de apă potabilă, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

Citeste mai mult