HCL nr. 128 / 2021

privind aprobarea Listei cuprinzând cererile propuse a fi aprobate în vederea atribuirii unor loturi de teren pentru construirea unei locuințe proprietate personală pentru tineri, în condițiile Legii nr. 15 / 2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe terenuri proprietate privată ale comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova

Citeste mai mult

HCL nr. 120 / 2021

privind aprobarea Listei cuprinzând cererile propuse a fi aprobate în vederea atribuirii unor loturi de teren pentru construirea unei locuințe proprietate personală pentru tineri, în condițiile Legii nr. 15 / 2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe terenuri proprietate privată ale comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova

Citeste mai mult

HCL nr. 119 / 2021

privind participarea Comunei Ariceștii Rahtivani la „Programul privind cresterea eficientei energetice si a gestionarii inteligente a energiei in infrastructura de iluminat public” si aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Modernizarea sistemului de iluminat public in Comuna Ariceștii Rahtivani, județul Prahova”

Citeste mai mult