HCL nr. 38 / 2021

privind completarea Anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 4/29.01.2020 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcţiilor din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” utilizate în aparatul de specialitate al Primarului comunei Ariceştii Rahtivani și al SPCLEP Ariceștii Rahtivani

Citeste mai mult

HCL nr. 37 / 2021

privind acordarea unui mandat special Primarului comunei Ariceștii Rahtivani să voteze în numele comunei Ariceștii Rahtivani și pe seama acesteia, în Adunarea Generală a A.D.I. ”Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova” să nu aprobe și să nu semneze Actul adițional nr. 8 la contractul nr. 1792 din 13.09.2016 – ” Delegare prin concesiune a gestiunii activității de colectare, transport și transfer a deseșeurilor municipale în zonele: 2Boldești Scăeni și 6-Valea Doftanei”

Citeste mai mult

HCL nr. 36 / 2021

privind constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros, in favoarea Companiei Naționale Poșta Română S.A., pentru terenul apartinând domeniului public al comunei Ariceștii Rahtivani, situat în comuna Ariceştii Rahtivani, sat Ariceştii Rahtivani, T23, PCc1666, în suprafață de 323mp, înscris în C.F. nr. 25019 și aprobarea Raportului de evaluare întocmit de evaluator ANEVAR în vederea constituirii dreptului de superficie

Citeste mai mult

HCL nr. 35 / 2021

privind aprobarea Listei cuprinzând cererile propuse a fi aprobate în vederea atribuirii unor loturi de teren pentru construirea unei locuințe proprietate personală pentru tineri, în condițiile Legii nr. 15 / 2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe terenuri proprietate privată ale comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova

Citeste mai mult

HCL nr. 34 / 2021

privind aprobarea Listei cuprinzând persoanele propuse a li se retrage dreptul de folosință a unor loturi de teren atribuite în baza Hotărârii Consiliului Local al comunei Ariceștii Rahtivani nr. 57/2019 și a unor Hotărâri ale Consiliului Local al comunei Ariceștii Rahtivani pentru construirea unor locuințe proprietate personală pentru tineri, în condițiile Legii nr. 15 / 2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe terenuri proprietate privată ale comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova

Citeste mai mult