HCL nr. 130 / 2022 

privind însușirea și aprobarea documentației cu propunerea de dezlipire a imobilului – teren, în suprafață de 34351 mp, categoria de folosință arabil, situat în extravilanul comunei Ariceștii Rahtivani, sat Stoenești, județul Prahova, T97, A 499; 501, identificat cu nr. cadastral 26474, înscris în Cartea Funciară nr. 26474 , teren aparținând domeniului privat al comunei Ariceștii Rahtivani


Fișiere atașate:

Bookmark the permalink.
Inapoi