HCL nr. 87 / 2021

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al comunei Ariceştii Rahtivani în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale, comuna Ariceştii Rahtivani şi în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale, Sat Nedelea, comuna Ariceştii Rahtivani

Citeste mai mult

HCL nr. 85 / 2021

privind retragerea dreptului de folosință a lotului de teren atribuit domnului Duță Eduard, în baza Hotărârii Consiliului Local al comunei Ariceștii Rahtivani nr. 57/2019 și a Hotărârii Consiliului Local al comunei Ariceștii Rahtivani nr. 81 / 2020, pentru construirea unei locuințe proprietate personală pentru tineri, în condițiile Legii nr. 15 / 2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe terenuri proprietate privată ale comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova

Citeste mai mult

HCL nr. 84 / 2021

privind atestarea apartenenței la domeniul privat al comunei Ariceștii Rahtivani a suprafeței de 323 mp teren intravilan, situat în comuna Ariceștii Rahtivani, sat Ariceștii Rahtivani, str. Neagoe Basarab nr. 187 B, județul Prahova, T 23, Cc 1666, C.F. nr. 25019

Citeste mai mult

HCL nr. 78 / 2021

privind aprobarea documentatiei “ PUZ – EXTINDERE INTRAVILAN (S= 33000 mp) SI PARCELARE TEREN PENTRU ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE SI ZONA CAI DE COMUNICATII RUTIERE (Sstud = 41764 mp) in com. Aricestii Rahtivani , Sat Buda, nr. Cadastral 23657, tarlale 69 ,13, 40, parcelele 378/11/1, A 40, A 214, CCN 212, DJ 101I, De 210/1, De 213 “ .

Citeste mai mult