HCL nr. 82 / 2024

privind îndreptarea erorii materiale strecurată la poziția numărul 3 din anexa la Hotărârea Consiliului Local al comunei Ariceștii Rahtivani numărul 131 din 29.11.2023 privind aprobarea Listei cuprinzând persoanele propuse a li se retragedreptul de folosință a unor loturi de teren atribuite în baza Hotărârii Consiliului Local al comunei Ariceștii Rahtivani nr. 57/2019 și a unor Hotărâri ale Consiliului Local al comunei Ariceștii Rahtivani pentru construirea unor locuințe proprietate personală pentru tineri, în condițiile Legii nr. 15 / 2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe terenuri proprietate privată ale comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova

Citeste mai mult

HCL nr. 80 / 2024

privind însuşirea Raportului de Evaluare al imobilului teren și clădire situat în comuna Ariceștii Rahtivani, sat Ariceștii Rahtivani, strada Neagoe Basarab, nr. 110, județul Prahova, CF 20082 și CF 20054 , în vederea achiziționării acestora

Citeste mai mult

HCL nr. 76 / 2024

privind aprobarea depunerii proiectului „Sistem de alimentare cu energie verde pentru Zona Multifuncțională punct Trestioreanu, prin panouri fotovoltaice” în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru unitățile de cult, instituțiile publice/ entitățile juridice non-profit din domeniul asistenței sociale

Citeste mai mult

HCL nr. 75 / 2024

privind aprobarea investiției, a indicatorilor tehnico-economici la faza de proiect tehnic și a devizului general al obiectivului de investiție “Sistem de alimentare cu energie verde pentru Zona Multifuncțională punct Treistioreanu prin panouri fotovoltaice’’

Citeste mai mult