HCL nr. 59 / 2023

privind mandatarea reprezentanților Consiliului local al comunei Ariceștii Rahtivani în Adunarea Generală a Asociaților la S.C. Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani S.R.L. pentru pentru propunerea şi aprobarea în ședința A.G.A, a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari precum și a componentei variabile a remunerației membrilor Consiliului de Administrație al S.C. „Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceştii Rahtivani S.R.L.”

Citeste mai mult

HCL nr. 55 / 2023

privind aprobarea acordului de principiu în vederea includerii obiectivului “ Cresterea gradului de siguranță în zonele cu risc de accidente, in dreptul școlilor, grădinițelor, stațiilor de autobuz și trecerilor de pietoni in comuna Aricestii Rahtivani” în lista de investiții publice finanțate din bugetul comunei Ariceștii Rahtivani în anul 2023

Citeste mai mult