HCL nr. 107 / 2023 

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al comunei Ariceştii Rahtivani în Consiliile de Administraţie ale Şcolii Gimnaziale, comuna Ariceştii Rahtivani și Școlii Gimnaziale sat Nedelea, comuna Ariceștii Rahtivani, precum și desemnarea reprezentanților Consiliului local al comunei Aricestii Rahtivani în Comisiile de Evaluare și Asigurare a Calității la Școala Gimnaziala comuna Ariceșii Rahtivani și la Școala Gimnazială sat Nedelea, comuna Aricestii Rahtivani

Citeste mai mult

HCL nr. 106 / 2023 

privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a terenului aparţinând domeniului privat al comunei Ariceștii Rahtivani, în suprafaţa de 192.780 mp, situat in extravilanul satului Nedelea, T. 1, P.5, înscris in C.F. nr. 26012, pentru construirea unui parc fotovoltaic

Citeste mai mult

HCL nr. 105 / 2023 

privind aprobarea investiției, a indicatorilor tehnico-economici la faza de proiect tehnic și detalii de execuție si a devizului general al investiției la obiectivul de investiție ” Construire centru de colectare cu aport voluntar și depozitare temporară deșeuri în comuna Ariceștii Rahtivani, Județul Prahova” finanțat prin Planul Național de redresare și Reziliență, Apel nr. PNRR/2022/C3/S/I.1.A, Contract de finanțare nr. C3I1A0122000176

Citeste mai mult

HCL nr. 101 / 2023 

privind acordarea unui mandat special Primarului comunei Ariceștii Rahtivani să voteze în numele comunei Ariceștii Rahtivani și pe seama acesteia, în Adunarea Generală a A.D.I. ”Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova” pentru rezilierea/nerezilierea Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activitatii de colectare, transport si transfer a deseurilor municipale in zonele 2 Boldesti Scaieni si 6 Valea Doftanei nr. 1792 din 13.09.2016

Citeste mai mult

HCL nr. 100 / 2023 

privind aprobarea solicitării asigurării unui microbuz prin Proiectul ”Școli accesibile cu hibrid – ȘAH” finanțat de Administrația Fondului pentru Mediu în cadrul Programului privind îmbunătățirea calității aerului și reducerea cantității de emisii de gaze cu efect de seră, prin utilizarea pentru transportul elevilor a autovehiculelor mai puțin poluante de tipul microbuzelor electrice, hibride și alimentate cu gaz natural comprimat

Citeste mai mult