Hotărâri de consiliu

TitluDescriereData
HCL nr. 15 / 2021privind decontarea pe lunile octombrie, noiembrie și decembrie 2020 a cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice care-şi desfăşoară activitatea pe raza administrativ teritorială a comunei Ariceştii Rahtivani2021/03/17
HCL nr. 14 / 2021privind completarea Anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 4/29.01.2020 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcţiilor din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” utilizate în aparatul de specialitate al Primarului comunei Ariceştii Rahtivani și al SPCLEP Ariceștii Rahtivani2021/03/17
HCL nr. 13 / 2021privind desemnarea reprezentantilor comunei Aricestii Rahtivani in Adunarea Generala a Asociaților și modificarea Actului Constitutiv al S.C. „Serviciul Public de Alimentare cu Apa Ariceştii Rahtivani ”S.R.L.2021/03/03
HCL nr. 12 / 2021privind aprobarea prelungirii prin act aditional a contractului de comodat nr. 5426 / 19.03.20182021/02/24
HCL nr. 11 / 2021privind aprobarea Listei cuprinzând cererile propuse a fi aprobate în vederea atribuirii unor loturi de teren pentru construirea unei locuințe proprietate personală pentru tineri, în condițiile Legii nr. 15 / 2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe terenuri proprietate privată ale comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova2021/02/24
HCL nr. 10 / 2021privind aprobarea Listei cuprinzând persoanele propuse a li se retrage dreptul de folosință a unor loturi de teren atribuite în baza Hotărârii Consiliului Local al comunei Ariceștii Rahtivani nr. 57/2019 și a unor Hotărâri ale Consiliului Local al comunei Ariceștii Rahtivani pentru construirea unor locuințe proprietate personală pentru tineri, în condițiile Legii nr. 15 / 2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe terenuri proprietate privată ale comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova2021/02/24
HCL nr. 9 / 2021privind aprobarea Structurii organizatorice şi a Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Ariceştii Rahtivani2021/02/24
HCL nr. 8 / 2021privind aprobarea propunerii de schimbare a destinației clădirii “Atelier Scoala Stoenești”, situată în comuna Ariceștii Rahtivani, sat Stoenesti, T11, P675, strada Mihail Kogălniceanu nr. 73, în vederea folosirii pentru servicii medicale2021/02/24
HCL nr. 7 / 2021privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați la obiectivele de investiție ” Proiectare si executie canalizare in satele Ariceștii Rahtivani-Nedelea”, “Proiectare si executie canalizare in satele TîrgșoruNou – Stoenești”și “Proiectare si executie canalizare in satul Buda“2021/02/24
HCL nr. 6 / 2021privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați la obiectivul de investiție ”Amenajare zona multifuncțională punct Trestioreanu în comuna Ariceștii Rahtivani – județul Prahova”2021/02/24
HCL nr. 5 / 2021privind aprobarea Listei cuprinzând cererile propuse a fi aprobate în vederea atribuirii unor loturi de teren pentru construirea unei locuințe proprietate personală pentru tineri, în condițiile Legii nr. 15 / 2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe terenuri proprietate privată ale comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova2021/01/27
HCL nr. 4 / 2021privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada februarie – aprilie 20212021/01/27
HCL nr. 3 / 2021privind aprobarea planului de actiuni de interes local pentru repartizarea orelor de munca efectuate de catre beneficiarii de venit minim garantat pentru anul 20212021/01/27
HCL nr. 2 / 2021privind aprobarea numărului de posturi de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav, în cadrul Primariei comunei Ariceștii Rahtivani, pentru anul 20212021/01/27
HCL nr. 1 / 2021privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2020, din excedentul bugetului local2021/01/06

Comments are closed.