Anunţ public privind decizia etapei de incadrare

Primăria Comunei Ariceștii Rahtivani cu sediul in localitatea Ariceștii Rahtivani, Str Neagoe Basarab nr. 249 anunţă publicul asupra luării deciziei de emitere a avizului de mediu necesar adoptarii planului: ÎNTOCMIRE PUZ – EXTINDERE INTRAVILAN (S=1817 MP) SI SCHIMBARE DESTINATIE TEREN INTRAVILAN (S-4183 MP) DIN ZONA UNITATI INDUSTRIALE IN ZONA DOTĂRI TEHNICO-EDILITARE PENTRU AMPLASARE STATIE DE EPURARE SI AMENAJARE DRUM ACCES (SSTUD=12746 MP), amplasat în localitatea Tîrgșoru Nou, de a nu se supune evaluarii de mediu pentru planuri si programe.

Citeste mai mult

Primăria Comunei Ariceștii Rahtivani cu sediul in localitatea Ariceștii Rahtivani, Str Neagoe Basarab nr. 249 anunţă publicul asupra luării deciziei de emitere a avizului de mediu necesar adoptarii planului: ÎNTOCMIRE PUZ – EXTINDERE INTRAVILAN (S=1817 MP) SI SCHIMBARE DESTINATIE TEREN INTRAVILAN (S-4183 MP) DIN ZONA UNITATI INDUSTRIALE IN ZONA DOTĂRI TEHNICO-EDILITARE PENTRU AMPLASARE STATIE DE EPURARE SI AMENAJARE DRUM ACCES (SSTUD=12746 MP), amplasat în localitatea Tîrgșoru Nou, de a nu se supune evaluarii de mediu pentru planuri si programe.

Citeste mai mult

Anunţ public privind decizia etapei de incadrare

Primăria Comunei Ariceștii Rahtivani cu sediul in localitatea Ariceștii Rahtivani, Str Neagoe Basarab nr. 249 anunţă publicul asupra luării deciziei de emitere a avizului de mediu necesar adoptarii planului: ÎNTOCMIRE PUZ – EXTINDERE INTRAVILAN (S=6000 MP) ZONA DOTĂRI TEHNICO-EDILITARE PENTRU AMPLASARE STATIE DE EPURARE SI AMENAJARE DRUM ACCES (SSTUD=12363 MP), amplasat în localitatea Buda, de a nu se supune evaluarii de mediu pentru planuri si programe. Citeste mai mult

Primăria Comunei Ariceștii Rahtivani cu sediul in localitatea Ariceștii Rahtivani, Str Neagoe Basarab nr. 249 anunţă publicul asupra luării deciziei de emitere a avizului de mediu necesar adoptarii planului: ÎNTOCMIRE PUZ – EXTINDERE INTRAVILAN (S=6000 MP) ZONA DOTĂRI TEHNICO-EDILITARE PENTRU AMPLASARE STATIE DE EPURARE SI AMENAJARE DRUM ACCES (SSTUD=12363 MP), amplasat în localitatea Buda, de a nu se supune evaluarii de mediu pentru planuri si programe. Citeste mai mult

Anunţ public privind decizia etapei de incadrare

Primăria Comunei Ariceștii Rahtivani cu sediul in localitatea Ariceștii Rahtivani, Str Neagoe Basarab nr. 249 anunţă publicul asupra luării deciziei de emitere a avizului de mediu necesar adoptarii planului: ÎNTOCMIRE PUZ – INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN (S=8000 MP) ZONA DOTĂRI TEHNICO-EDILITARE PENTRU AMPLASARE STATIE DE EPURARE SI AMENAJARE DRUM ACCES (SSTUDIAT=15017 MP), amplasat în localitatea Ariceștii Rahtivani, de a nu se supune evaluarii de mediu pentru planuri si programe. Citeste mai mult

Primăria Comunei Ariceștii Rahtivani cu sediul in localitatea Ariceștii Rahtivani, Str Neagoe Basarab nr. 249 anunţă publicul asupra luării deciziei de emitere a avizului de mediu necesar adoptarii planului: ÎNTOCMIRE PUZ – INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN (S=8000 MP) ZONA DOTĂRI TEHNICO-EDILITARE PENTRU AMPLASARE STATIE DE EPURARE SI AMENAJARE DRUM ACCES (SSTUDIAT=15017 MP), amplasat în localitatea Ariceștii Rahtivani, de a nu se supune evaluarii de mediu pentru planuri si programe. Citeste mai mult

Anunt public – Depunere solicitare de obtinere a avizului de mediu

Primăria Comunei Ariceștii Rahtivani avand sediul in localitatea Ariceștii Rahtivani, Str Neagoe Basarab nr. 249, sc..-., et-, ap-, titular al planului / programului : ÎNTOCMIRE PUZ – EXTINDERE INTRAVILAN (S=1817 MP) SI SCHIMBARE DESTINATIE TEREN INTRAVILAN (S-4183 MP) DIN ZONA UNITATI INDUSTRIALE IN ZONA DOTĂRI TEHNICO-EDILITARE PENTRU AMPLASARE STATIE DE EPURARE SI AMENAJARE DRUM ACCES (SSTUD=12746 MP), propus a fi amplasat in localitatea Tîrgșoru Nou,  Str…-.., nr…-.. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Citeste mai mult

Anunt public – Depunere solicitare de obtinere a avizului de mediu

Primăria Comunei Ariceștii Rahtivani avand sediul in localitatea Ariceștii Rahtivani, Str Neagoe Basarab nr. 249, sc..-., et-, ap-, titular al planului / programului : ÎNTOCMIRE PUZ – EXTINDERE INTRAVILAN (S=6000 MP) ZONA DOTĂRI TEHNICO-EDILITARE PENTRU AMPLASARE STATIE DE EPURARE SI AMENAJARE DRUM ACCES (SSTUD=12363 MP) , propus a fi amplasat in localitatea Buda,  Str…-.., nr…-.. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Citeste mai mult

Anunt public – Depunere solicitare de obtinere a avizului de mediu

Primăria Comunei Ariceștii Rahtivani avand sediul in localitatea Ariceștii Rahtivani, Str Neagoe Basarab nr. 249, sc..-., et-, ap-, titular al planului / programului ÎNTOCMIRE PUZ – INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN (S=8000 MP) ZONA DOTĂRI TEHNICO-EDILITARE PENTRU AMPLASARE STATIE DE EPURARE SI AMENAJARE DRUM ACCES (SSTUDIAT=15017 MP), propus a fi amplasat in localitatea Ariceștii Rahtivani Str…-.., nr…-.. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Citeste mai mult